Opname Eerste Hart Hulp

U bent opgenomen op de Eerste Hart Hulp (EHH) van Maasziekenhuis Pantein. Dit is een afdeling grenzend aan de Spoedeisende Hulp, waar u wordt onderzocht op mogelijke hartklachten. Waarschijnlijk bent u doorverwezen via de huisarts, een polikliniek, ambulancedienst of Spoedeisende Hulp. Op de EHH wordt u opgenomen, geobserveerd en behandeld door gespecialiseerde verpleegkundigen. Verder wordt u onderzocht door een arts-assistent of cardioloog.