Ooglidoperatie, gedraaide oogleden

In overleg met uw behandelend oogarts heeft u besloten tot een ooglidoperatie in verband met een naar binnen/buiten gedraaid onderooglid. Deze operatie wordt uitgevoerd onder plaatselijke verdoving. In deze folder leest u meer over deze ingreep.

Aandoeningen

Specialismen