Lage bloeddruk na het eten (grote letter)

Een lage bloeddruk na het eten noemen we in medische termen ‘postprandiale hypotensie’. Bij postprandiale hypo-tensie daalt de bloeddruk meestal binnen anderhalf uur na het begin van de maaltijd. Deze tijdelijke bloeddrukdaling komt met name voor bij oudere mensen. In deze folder leest u meer over deze bloeddrukdaling.

Poliklinieken

Specialismen