Lage bloeddruk bij het staan (grote letter)

Een lage bloeddruk bij het staan noemen we in medische termen ‘orthostatische hypotensie’. Deze folder geeft u informatie over de oorzaken en behandelingsmogelijk-heden van orthostatische hypotensie.

Poliklinieken

Specialismen