Klinisch psycholoog

Uw behandelend arts heeft u voor een onderzoek en/of behandeling verwezen naar de klinisch psycholoog. In deze folder leest u meer over de klinisch psycholoog en wat hij of zij voor u kan betekenen.

Specialismen