Klinische Geriatrie na een ziekenhuisopname (grote letter)

Onlangs bent u opgenomen geweest in Maasziekenhuis Pantein. Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis is het GIDZ-team (Geriatrie in de Ziekenhuizen) bij uw behandeling betrokken geweest. Op advies van het GIDZ-team wordt er een afspraak gemaakt op het poliklinisch spreekuur bij de klinisch geriater. In deze folder leest u wat deze afspraak inhoudt en hoe u zich daarop kunt voorbereiden.

Poliklinieken

Specialismen