Kaakgewrichtsklachten

Kaakgewrichtsklachten worden ook wel TMD (Temporo

Mandibulaire Dysfunctie) genoemd. Dit is de meest gebruikte naam voor een veel voorkomende groep klachten van en rondom het kaakgewricht.