Opheffen van een stoma

U heeft een tijdelijk ileo- of colostoma. In overleg met de  chirurg is besloten uw stoma binnenkort op te heffen. Deze folder geeft informatie over de voorbereiding op de operatie, het verblijf in het ziekenhuis en de periode van herstel.

Aandoeningen

Poliklinieken

Specialismen