Hartkatheterisatie, adviezen voor thuis

U bent onderzocht door middel van een hartkathete-risatie en eventueel daarna behandeld. Door u goed te houden aan een aantal adviezen, kunt u bijdragen aan een vlot herstel. U heeft van de verpleegkundige mondelinge instructies/adviezen ontvangen over de nazorg thuis. In deze folder hebben we dit voor u op een rijtje gezet.