Hartfalenpoli

Mensen met hartfalen worden in het Maasziekenhuis Pantein behandeld door een cardioloog en een hartfalenverpleegkundige. In deze folder krijgt u meer informatie over de gang van zaken op de polikliniek Hartfalen.