ElektroMyoGram (EMG)

In overleg met uw behandelend arts heeft u een afspraak gemaakt voor een Elektromyogram (EMG) op de afdeling Klinische Neurofysiologie (KNF). In deze folder leest u meer over het onderzoek, de voorbereiding en de nazorg.

Specialismen