Electro EncephaloGram (EEG) bij kinderen

In overleg met de behandelend arts heeft u besloten tot een EEG-onderzoek bij uw kind op de afdeling Klinische Neurofysiologie (KNF) van het Maasziekenhuis Pantein. In deze folder leest u meer over het onderzoek, de voorbereiding en de nazorg.

Specialismen