Echocardiografie

De specialist die u behandelt, heeft u doorverwezen voor een echocardiografie. In deze folder leest u meer over dit onderzoek.