CTS-spreekuur: Carpale Tunnel Syndroom

U bent verwezen naar het CTS-spreekuur in het Maasziekenhuis. Mogelijk is er bij u sprake van het Carpale Tunnel Syndroom. In deze folder leest u hoe het spreekuur verloopt, welk onderzoek er gedaan wordt en wat de mogelijke behandelingen zijn.