Fragmin, instructies voor het toedienen

Fragmin is een anti-stollingsmedicijn. Fragmin zorgt ervoor dat stolsels in het bloed worden voorkomen en dat reeds aanwezige stolsels weer oplossen. In deze folder leest u hoe u Fragmin kunt toedienen.