Botboring (cristabiopsie)

Binnenkort krijgt u een onderzoek waarbij beenmerg en een stukje bot uit de bekkenkam wordt weggenomen voor onderzoek naar de beenmergcellen. Dit onderzoek wordt  een botboring of cristabiopsie genoemd. In deze folder kunt u lezen hoe dit onderzoek wordt uitgevoerd.

Specialismen