Bloedbuisjes
  1. Home
  2. Voor verwijzers
  3. Vademecum laboratoriumbepalingen
  4. Ademtest
Vademecum

Ademtest

Informatie over Ademtest
Titel Beschrijving
Naam Ademtest
Synoniemen Lactose belastingtest,H2 ademtest
Afnamemogelijkheden

Uitsluitend op poli bloedafname MZH

Afnamemateriaal

Mondstuk

Afnamecondities

Na inname suikeroplossing

(lactose, glucose, fructose of lactulose)

Monstertype

Uitgeblazen lucht

Minimale hoeveelheid monster

Patient blaast om het half uur gedurende maximaal 3 uur.

Er is een lactulose test waarbij elke 15 minuten geblazen moet worden.

Opslagcondities

Niet van toepassing

Waar wordt analyse gedaan

MZH laboratorium

Accreditatie registratienr. : ISO15189_RvA_testen_M113

Scope code : CH.KCA.12

Opmerkingen

Alleen op afspraak.

  • Gewicht van de patiënt moet bekend zijn.
  • Er moet een speciaal dieët gevolgd worden
  • 4 weken voor de test mogen er geen antibiotica gebruikt zijn
  • 4 weken voor de test mag er geen darmonderzoek hebben plaats gevonden
  • 2 dagen voor de test mogen er geen laxeermiddelen meer gebruikt zijn.

Voor meer informatie: zie folder

Analyse frequentie

Alleen op afspraak

Referentiewaarde

Referentiewaarden MZH

Voor meer informatie over de test zie www.nvkc.nl

Informatie voor medewerkers laboratorium

Informatie voor medewerkers laboratorium
Titel Beschrijving
Te gebruiken formulier extern lab

Niet van toepassing

Verzendcondities

Niet van toepassing

Verzenden via

Niet van toepassing

Periodiek gecontroleerd

01-10-2020 [RV]

Terug naar het overzicht