Vertrek en nazorg

Naar huis

Het is vaak moeilijk vooraf vast te stellen wanneer u het ziekenhuis weer kunt verlaten. Vraag uw arts of verpleegkundige hiernaar, zodat u de noodzakelijke maatregelen kunt treffen. Het ontslag vindt 's morgens tussen 9.00 en 10.00 uur plaats, tenzij anders is afgesproken.

Voordat u met ontslag gaat (of het ziekenhuis verlaat), heeft u een ontslaggesprek met de verpleegkundige en/of de arts. U krijgt dan informatie en instructies mee voor thuis. Zo weet u wat u de komende periode wel en niet mag doen. De verpleegkundige maakt zo nodig voor u een afspraak voor een controlebezoek bij de specialist.

Vervoer naar huis

Het is de bedoeling dat u zelf het vervoer naar huis regelt. Na de opname mag u meestal niet zelf deelnemen aan het verkeer. Vraag daarom iemand om u met de auto te komen ophalen.

Nazorg

Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis kan blijken dat u na ontslag uit het ziekenhuis extra verzorging nodig heeft. Als u niet kunt terugvallen op uw partner of familieleden of als blijkt dat de zorg zeer intensief zal zijn, kunt u via de afdelingsverpleegkundige een beroep doen op de liaisonverpleegkundige.

De liaisonverpleegkundige is een schakel tussen Maasziekenhuis Pantein en andere zorgaanbieders in de regio en het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Zij zorgt dat er, indien nodig, een indicatie gesteld wordt en geeft voorlichting over voorliggende voorzieningen en hulpmiddelen. De liaisonverpleegkundige bemiddelt in de zorg en coördineert de zorg. Samen met u bekijkt zij uw thuissituatie en welke voorzieningen of uitgebreide hulp u nodig heeft. Misschien hebt u thuis (tijdelijk) extra ondersteuning nodig of is het beter om (tijdelijk) naar een verzorgings- of verpleeghuis te gaan om daar de benodigde zorg te ontvangen.

Huisarts

De huisarts (of andere verwijzer) krijgt bericht als u wordt opgenomen in Maasziekenhuis Pantein. Ook wordt de huisarts zoveel mogelijk op de hoogte gehouden van de voortgang van het genezingsproces en de behandeling. Wanneer u uit het ziekenhuis ontslagen wordt, stellen wij uw huisarts daarvan ook op de hoogte.