Veiligheid

Kostbaarheden

Het ziekenhuis is een openbaar gebouw waar mensen in- en uitlopen. Wij raden u dringend aan geen kostbaarheden mee te nemen naar het ziekenhuis. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk bij verlies of diefstal van uw persoonlijke bezittingen.

Iets kwijt?

U bent zelf verantwoordelijk voor de spullen die u meeneemt naar het ziekenhuis. Is er onverhoopt toch sprake van verlies of vermissing van persoonlijke eigendommen, meld dit dan aan de verpleegkundige. In geval van diefstal wordt aangifte gedaan bij de politie.

Brand

Mocht u onverhoopt brand ontdekken of vermoeden dat er brand is, neem dan de volgende regels in acht:

  • Blijf kalm.
  • Waarschuw onmiddellijk een verpleegkundige.
  • Blijf op uw eigen kamer als de brand niet op uw kamer is.
  • Houd deuren gesloten om rookverspreiding te voorkomen.

 

Maasziekenhuis Pantein beschikt over uitgebreide veiligheidsvoorzieningen en staat rechtstreeks in verbinding met de brandweer. In geval van brand weten de medewerkers van Maasziekenhuis Pantein hoe te moeten handelen.