Uw medisch dossier

Bij onderzoek of behandeling in het ziekenhuis wordt van u een persoonlijk dossier aangelegd. Hierin staan aantekeningen over uw gezondheid en wijze van behandeling. Maasziekenhuis Pantein bewaart dit dossier zorgvuldig.

Alleen artsen en hulpverleners die rechtstreeks bij uw behandeling zijn betrokken, mogen uw dossier inzien. En uzelf natuurlijk. In alle andere gevallen moet u hiervoor toestemming geven.

Uitzonderingen

Op deze regel zijn enkele uitzonderingen. De financiële administratie mag een beperkt aantal gegevens gebruiken voor het opstellen van rekeningen. In sommige gevallen schrijft de wet voor dat een arts informatie móet verstrekken. Dit geldt bijvoorbeeld voor het melden van infectieziekten aan de GGD. Ook voor wetenschappelijk onderzoek, waarbij gegevens niet tot de persoon herleidbaar zijn, hoeft de arts geen toestemming te vragen.

Recht op inzage en afschrift

U heeft recht om uw dossier in te zien. Ook kunt u een afschrift vragen. Voor het verstrekken van een afschrift mag de arts een vergoeding vragen.

Download

Download hier de folder over het recht op inzage in uw medisch dossier.


Recht op inzage medisch dossier

Download hier het aanvraagformulier over het recht op inzage in uw medisch dossier.

 

U kunt het ingevulde formulier opsturen naar:


Maasziekenhuis Pantein

Contactpersoon uitgifte patiëntendossiers

(Postvak 77.370)

Postbus 55

5830 AB Boxmeer