Uw medisch dossier

Bij onderzoek of behandeling in het ziekenhuis wordt van u een persoonlijk dossier aangelegd. Hierin staan aantekeningen over uw gezondheid en wijze van behandeling. Maasziekenhuis Pantein bewaart dit dossier zorgvuldig.

Alleen artsen en hulpverleners die rechtstreeks bij uw behandeling zijn betrokken, mogen uw dossier inzien. En uzelf natuurlijk. In alle andere gevallen moet u hiervoor toestemming geven.

Uitzonderingen

Op deze regel zijn enkele uitzonderingen. De financiële administratie mag een beperkt aantal gegevens gebruiken voor het opstellen van rekeningen. In sommige gevallen schrijft de wet voor dat een arts informatie móet verstrekken. Dit geldt bijvoorbeeld voor het melden van infectieziekten aan de GGD. Ook voor wetenschappelijk onderzoek, waarbij gegevens niet tot de persoon herleidbaar zijn, hoeft de arts geen toestemming te vragen.

Recht op inzage en afschrift

Alle informatie die over u wordt opgeschreven en verzameld, is ook van u. U kunt deze dan ook opvragen bij het ziekenhuis. Wij bieden hiervoor 2 mogelijkheden aan:

 1. Dossier aanvraag basisgegevens (digitaal) – verwerkingstijd: maximaal 3 werkdagen.
 2. Dossier aanvraag volledig (papier) – verwerkingstijd: maximaal 4 weken.

 

Dossier aanvraag basisgegevens (digitaal)

Wij werken toe naar een patiëntenportaal, waar u zelf op elk gewenst moment uw gegevens kunt inzien. Tot die tijd willen we alvast de mogelijkheid geven om digitaal een deel van uw dossier – de zogenaamde set met basisgegevens – op te vragen. Deze informatie ontvangt u op een USB-stick. 

 

Welke informatie bevat de set met basisgegevens?
Landelijk is vastgesteld dat deze set de volgende informatie bevat:

 • Patiëntgegevens: naam/adres/woonplaats, BSN-nummer, geboortedatum, geslacht, contactgegevens
 • Verzekeringsgegevens
 • Bekende behandelaanwijzingen
 • Eerste contactpersoon
 • Laatste bekende functionele/mentale status
 • Problemen (incl. diagnoses)
 • Actuele burgerlijke staat
 • Actuele woonsituatie
 • Alle bekende drugsgebruik/alcoholgebruik/tabaksgebruik
 • Alle bekende actuele voedingsadviezen
 • Alle bekende alerts
 • Alle bekende allergieën
 • Actuele medicatiegebruik
 • Alle bekende hulpmiddelen
 • Alle bekende vaccinaties
 • Laatst bekende bloeddruk/lichaamslengte/lichaamsgewicht
 • Bekende operatieve verrichtingen
 • Bekende ziekenhuisopnames
 • Alle bekende geplande zorgactiviteiten
 • Huisarts van de patiënt

 

 • Specialistenbrieven
 • Ontslagbrieven
 • Laboratoriumuitslagen
 • Radiologieverslagen
 • Gebruik type implantaat

 

Aanvraag en meer info
Wilt u de set met uw basisgegevens op een USB-stick ontvangen? Dan kunt u dit aanvragen via het aanvraag- en machtigingsformulier inzage dossier, dat in de rechterkolom bovenaan deze pagina staat. U vindt daar ook de folder met uitgebreide informatie


Veel gestelde vragen en antwoorden over aanvraag inzage basisgegevens te lezen.

 

Dossier aanvraag volledig (papier)

Wilt u inzage in of een kopie van uw medisch- en/of verpleegkundig dossier? Dan kunt u dit aanvragen via het formulier, dat in de rechterkolom van deze pagina staat. Voor meer informatie over het recht op inzage in uw medisch of verpleegkundig dossier kunt u de folder raadplegen. Deze kunt u ook in rechterkolom bovenaan deze pagina vinden.

 

Kopie röntgenfoto's
U kunt bij de balie van de afdeling Radiologie om een kopie van een röntgenfoto vragen. Deze ontvangt u op een CD, hieraan zijn geen kosten verbonden. Bij het indienen van de aanvraag dient u zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. De balie van de afdeling Radiologie is op werkdagen geopend van 8.00 tot 17.00 uur.  

Download

Download hier de folder en het aanvraagformulier over het recht op inzage in uw medisch dossier.


Folder Inzage in uw dossier

U kunt het ingevulde formulier opsturen naar:


Maasziekenhuis Pantein

Afdeling dossieruitgifte

(Postvak 77.370)

Postbus 55

5830 AB Boxmeer

 

dossieruitgifte@pantein.nl