R.M.J.A. Roebroek Neuroloog

Dr. Roebroek

Aandachtsgebieden

- dementie (geheugenpoli)

- klinische neurofysiologie

 

Sinds 2001 aan het Maasziekenhuis verbonden.

 

'Mijns inziens is de belangrijkste ontwikkeling in de huidige medische zorgverlening de multidisciplinaire zorg. De neuroloog behandelt mensen uit alle leeftijdsklassen, van baby tot hoogbejaard. Een neuroloog werkt analytisch en vanuit een breed perspectief. Dit maakt dat de neuroloog een onmisbare schakel is in deze multidisciplinaire zorg en hierin zelfs een voortrekkersrol kan vervullen.'

Specialismen

Aandoeningen