KNO

KNO-heelkunde legt zich toe op het onderzoek en de behandeling van aandoeningen van keel, neus en oor.


Ook aandoeningen in de rest van het hoofd-halsgebied worden behandeld door de KNO-specialist, zoals gezwellen in de hals, in de speekselklieren en afwijkingen van de slokdarm.

 

Amandelen knippen
Typische behandelingen op het gebied van de KNO-geneeskunde zijn het zogeheten knippen van keel- en neusamandelen en het plaatsen van trommelvliesbuisjes. KNO-specialisten werken nauw samen met logopedisten, kaakchirurgen en audiologen.

 • Allergie
  Een allergie is een abnormale reactie van het immuunsysteem na contact met stoffen zoals huismijt, melkproducten en stuifmeel.
 • Amandelen te groot
  Vergroting van de amandelen (tonsillen) ontstaat meestal door ontsteking.
 • Anosmie
  Anosmie bevat het Griekse woord 'osmie', wat 'geur' betekent en is de benaming van een aandoening waarbij er een totaal verlies van het reukvermogen optreedt.
 • Bijholteontsteking
  Een bijholteontsteking is een ontsteking van de sinussen (bijholten). Bijholten zijn de met lucht gevulde holten in de schedel rond de neus. Bij een ontsteking zwelt het slijmvlies op waardoor geen vocht meer uit de ruimte kan worden afgevoerd, doordat het kanaal dat hiertoe dient, verstopt.
 • Binnenoorontsteking
  Een binnenoorontsteking (otitis interna) is meestal een gevolg van een uitbreiding van een middenoorontsteking
 • Bof
  De bof is een virusinfectie die meestal kinderen treft. Bij de bof is er een ontsteking van de oorspeekselklier: aan een of aan twee kanten.
 • Buis van Eustachius (verstopping)
  De buis van Eustachius vormt de verbinding tussen middenoor en keelholte. Deze buis zorgt ervoor dat er lucht wordt doorgelaten naar het middenoor, zodat de luchtdruk aan weerszijden van het trommelvlies gelijk blijft. Soms raakt de buis echter verstopt, bijvoorbeeld bij een verkoudheid.
 • Doofheid
  Je bent doof als je niets kunt horen of niet genoeg om via geluid te kunnen communiceren. Slechts 10 procent van de doven hoort echt helemaal niets, de overige 90 procent hoort wel hele harde, hoge of lage tonen, maar niet genoeg om te kunnen verstaan wat iemand zegt.
 • Dyspraxie/apraxie 
  De termen dyspraxie en apraxie zijn afgeleid van het woord praxis. Praxis is het vermogen om een serie handelingen die je nog niet kent te plannen, te organiseren en uit te voeren. Normaal gesproken kunnen je hersenen bepaalde handelingen als je ze een paar keer hebt gedaan zo organiseren dat het een automatisme wordt.
 • Evenwichtsorgaan aandoening
  Betreft een aandoening van het evenwichtsorgaan. Stoornissen in het evenwichtsorgaan kunnen ontstaan door ontstekingen (viraal of bacterieel), verwondingen (kneuzing, bloeding of schedelbreuk ) of door een bloedpropje in de vaten naar het evenwichtsorgaan.
 • Gehoor
  Het oor reageert op geluid uit de omgeving door trillingsenergie van een geluid om te zetten in elektrische energie. Als de gehoorcellen (zintuigcellen) in het binnenoor te veel worden belast door geluidsgolven, kunnen ze breken. In dat geval treedt blijvende schade op.
 • Hoest
  Hoest is een krachtige, krampachtige vorm van uitademen na een diepe inademing. Hoest is een reactie van het lichaam om vreemde stoffen en irriterend slijm uit de luchtpijp en de bovenste luchtwegen te verwijderen.
 • Hooikoorts
  Hooikoorts heeft niets met hooi te maken en ook niets met koorts. Het is een allergie voor bepaalde stoffen die door de lucht worden verspreid, zoals gras-, boom- of bloemenstuifmeel. Deze stoffen heten allergenen. Een hooikoortsallergie lijkt op een allergie voor stof, dieren, sporen, planten en chemische stoffen.
 • Keelkanker
  Strottenhoofd- of keelkanker komt niet vaak voor en wordt jaarlijks in Nederland bij ruim 700 mensen vastgesteld. De ziekte komt vooral voor bij mannen en vaak op latere leeftijd. Strottenhoofd- en keelkanker is een kwaadaardig tumor in of bij het strottenhoofd. Het strottenhoofd zit onder de keelholte aan de ingang van de luchtpijp.
 • Laryngitis
  Laryngitis is een ontsteking van het strottenhoofd of de bovenste luchtpijp. Het strottenhoofd en de stembanden zijn opgezet en doen zeer. De stem raakt hees en vervormd en stemverheffing is moeilijk. Acute laryngitis volgt vaak op een verkoudheid en lijkt op een griep met veel keelpijn (net als keelontsteking).
 • Lijmoor
  Een lijmoor (otitis media) ontstaat door ontsteking van het slijmvlies van de buis van Eustachius en van de trommelholte in het middenoor. De buis van Eustachius is een verbinding tussen de keel en het oor. Een lijmoor gaat in het acute geval gepaard met heftige pijn, doofheid, duizeligheid en  meestal hoge koorts.
 • Middenoorontsteking
  De meest voorkomende oorontsteking is de middenoorontsteking (otitis media).  Bij keelinfecties kunnen bacteriën via de buis van Eustachius het middenoor binnen dringen. De ontsteking kan ook ontstaan doordat bacteriën via het trommelvlies het middenoor binnenkomen.
 • Ménière, ziekte van
  Oorsuizen kan een gevolg zijn van zogenaamde 'lichaamsgeluiden', zoals bijvoorbeeld de eigen hartslag. Een meer zeldzame oorzaak van oorsuizen is de Ziekte van Ménière. Deze ziekte veroorzaakt oorsuizen maar ook hevige aanvallen van duizeligheid, slechthorendheid, misselijkheid en overgeven
 • Neuspoliep
  Neuspoliepen zijn gezwollen uitgroeisels van het neusslijmvlies in de neusholte. Ze kunnen ontstaan door een overproductie van vocht in het slijmvlies t.g.v. bijvoorbeeld een allergische neusontsteking.
 • Neusslijvliesontsteking (constitutioneel)
  Neusslijmvliesontsteking is een ontsteking van het slijmvlies dat de binnenzijde van de neus bekleedt. Als de neusslijmvliesontsteking optreedt door overgevoeligheid voor het inademen van bepaalde stoffen (allergie), die bij een onderhuidse injectie een positieve huidreactie geven, dan spreekt men van een constitutionele neusslijmvliesontsteking.
 • Neustussenschot scheef
  Het neustussenschot vormt de scheidingswand tussen de linker- en de rechter neusholte. Bij sommige mensen is de vorm van dit tussenschot erg onregelmatig of voor de geboorte al scheef aangelegd. Hierdoor kan de neusademhaling gestoord zijn; de doorgankelijkheid van de neus is aan één zijde verminderd.
 • Ontsteking uitwendige oor
  Een ontsteking van het uitwendige oor (otitis externa) kan een zeer pijnlijke aandoening zijn en gaat vaak gepaard met jeuk. Een infectie van het uitwendige oor kan te wijten zijn aan diverse factoren, zoals infectie door een schimmel of bacterie.
 • Oorinfectie
  De meest voorkomende oorontsteking is de middenoorontsteking (otitis media). Bij keelinfecties kunnen bacteriën via de buis van Eustachius het middenoor binnendringen. De ontsteking kan ook ontstaan doordat bacteriën via het trommelvlies in het middenoor komen.
 • Oorontsteking (acute)

  De meest voorkomende oorontsteking is de middenoorontsteking (otitis media).

  Bij de acute middenoorontseking wordt het middenoor snel gevuld met pus.

 • Oorpijn
  De oorzaak van oorpijn ligt meestal in het oor, maar soms kan de oorzaak van de pijn ook buiten het oor liggen. Er is dan sprake van uitstralende pijn, afkomstig van aandoeningen elders in het hoofd. De pijn kan in een of beide oren voorkomen en zowel scherp en stekend als zeurend of kloppend zijn.
 • Schisis
  Schisis is een aangeboren afwijking. Het houdt in dat de lip, de kaak en/of het gehemelte geheel of gedeeltelijk gespleten is. Het Griekse woord schisis betekent 'spleet'. Als de lip zichtbaar gespleten is, spreekt men vaak over een 'hazenlip'. Er zijn echter veel verschillende vormen van schisis.
 • Slaapbeenontsteking, oorontsteking
  Het slaapbeen is een plat botstuk dat deel uitmaakt van de zijkant van de schedel. Het bot is zo genoemd omdat je hier op ligt als je slaapt. Een ernstige keel- of oorontsteking kan zich uitbreiden naar het slaapbeen.
 • Slechthorendheid
  In Nederland lijden ongeveer 1 miljoen mensen aan slechthorendheid.In sommige gevallen kunnen gehoorstoornissen worden verholpen door een operatie of een hoortoestel, maar dit is afhankelijk van de oorzaak van de slechthorendheid.
 • Strottenhoofd infectie
  Een infectie van het strottenhoofd (laryngitis) wordt meestal veroorzaakt door een virale infectie van het strottenhoofd.
 • Strottenhoofd kanker
  Bij strottenhoofdkanker is sprake van een kwaadaardige tumor van het strottenhoofd. Kwaadaardige tumoren (carcinomen) komen hoofdzakelijk voor bij zware rokers; ze komen maar zelden voor bij niet-rokers.
 • Strottenhoofd oedeem
  Wanneer het slijmvlies van het strottenhoofd geïrriteerd raakt door een infectie of irriterende stof, ontstaat zwelling doordat bloedvaten verwijden en vocht zich in het strottenhoofdweefsel ophoopt. Een dergelijke ophoping van vocht wordt oedeem genoemd.
 • Strottenhoofdzwelling
  Wanneer het slijmvlies van het strottenhoofd geïrriteerd raakt door een infectie of irriterende stof, ontstaat zwelling doordat bloedvaten verwijden en vocht zich in het strottenhoofdslijmvliesweefsel ophoopt.

Afspraak maken met de polikliniek KNO

Om een afspraak te maken, te verzetten of te annuleren neemt u contact op met de polikliniek KNO. De poli is op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 telefonisch bereikbaar. Het telefoonnummer is 0485–84 53 85. U kunt ook online een afspraak maken.

 

U vindt de polikliniek KNO op de begane grond van Maasziekenhuis Pantein. Volg route 008.

Poliklinieken

Op deze site staan de gemiddelde wachttijden per specialisme (gemeten volgens de landelijk vastgestelde normen), en voor sommige specialismen ook per specialisatie, in weken vermeld. Afhankelijk van de behandelend specialist kunnen de tijden langer of korter zijn. De cijfers geven een momentopname weer op de peildatum en worden maandelijks geactualiseerd. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze wachtlijstgegevens.


Klik op een specialisme om de bijbehorende wachttijden te openen.

 

De wachttijden zijn geactualiseerd op 9 oktober 2017.

 

Wachttijden voor behandelingen door artsen van het Sint Maartenskliniek

Het Maasziekenhuis werkt op het gebied van orthopedie, reumatologie en revalidatie samen met artsen van de Sint Maartenskliniek. De wachttijden voor deze behandelingen vindt u op de site van de Sint Maartenskliniek. Klik hier om deze in te zien. 

Specialisme Eerste afspraak polikliniek Dagbehandeling Opname
Buisjes n.v.t. 4 weken
Keel-, en neusamandelen n.v.t. 4 weken
Keel-, neus- en oorheelkunde algemeen 1 week n.v.t.
Neustussenschot n.v.t. Informatie op aanvraag 6 weken