Cardiologie

Cardiologie is het medisch specialisme dat zich toelegt op het opsporen, onderzoeken en behandelen van ziekten van het hart. Ook aandoeningen van de bloedvaten vallen onder dit specialisme.


Veel voorkomende aandoeningen zijn pijn op de borst (angina pectoris), hartritme-stoornissen, hartfalen en hartinfarcten.

 

Onderzoeken

De cardioloog maakt gebruik van een aantal onderzoeken om een goede diagnose te kunnen stellen, zoals een (inspannings-) ECG (hartfilm), echo van het hart en hartkatheterisatie. Veel hartziekten hebben blijvende gevolgen. Daarom besteden cardiologen ook veel aandacht aan preventie en nazorg.

 

Hartoperaties: Radboudumc

Hartchirurgen van het Radboudumc in Nijmegen verrichten de hartoperaties bij patiënten van het Maasziekenhuis. De beide ziekenhuizen werken op dit gebied nauw samen. De cardiologen van het Maasziekenhuis maken deel uit van het hartteam en zijn nauw betrokken bij de beslissingen voor behandeling.

 

Dotterbehandelingen

De cardiologen van het Maasziekenhuis verrichten hartkatherisaties in Radboudumc in Nijmegen. Is er een dotterbehandeling nodig, dan wordt die gedaan door een interventiecardioloog van het UMC, die de behandeling dan overneemt. 

 

Herstel

Het herstel na een ingreep vindt plaats in het Maasziekenhuis. Na een dotterbehandeling komt de patiënt dezelfde dag alweer naar het Maasziekenhuis. In geval van een hartoperatie wordt de patiënt na enkele dagen overgebracht naar de afdeling Cardiologie van het Maasziekenhuis.

 

Informatiefolders van de Hartstichting

De Hartstichting heeft verschillende folders met informatie over hart- en vaatziekten, een gezonde leefstijl en over het omgaan met een hartaandoening. Via onderstaande link kunt u de folder downloaden of een exemplaar bestellen bij de Hartstichting.

 • Aneurysma
  Je spreekt van een aneurysma, wanneer een bloedvat plaatselijk wijder wordt. Een aneurysma kan optreden in alle bloedvaten, hersenslagader, halsslagader, de grote lichaamsslagader en slagaders naar de benen.
 • Angina pectoris
  De bloedvaten die het hart van bloed voorzien, de zogenaamde kransslagaderen, zijn betrekkelijk dun. Helaas, want door atherosclerose kunnen ze vernauwd raken, dan krijgt een deel van het hart niet meer genoeg zuurstof. Dit noemt men angina pectoris.
 • Aortaklepafwijking
  Bij een niet goed sluitende aortaklep (aorta-insufficiëntie) kan er bloed terugstromen naar de linker hartkamer. Deze afwijking wordt in de meeste gevallen veroorzaakt door acuut reuma, maar in ongeveer 1% van de gevallen is syfilis de boosdoener
 • Arteriosclerose
  Arteriosclerose is een algemene term voor een aantal ziekten waarbij de wand van een slagader verdikt raakt en minder elastisch wordt. De belangrijkste en meest voorkomende van deze ziekten is atherosclerose.
 • Boezemfibrilleren
  Boezemfibrilleren ofwel atriumfibrilleren is een hartritmestoornis die erg veel bij mensen van boven de 50 jaar voorkomt.
 • Boezemfladderen
  Boezemfladderen (flutter) is een hartritmestoornis die verwant is aan boezemfibrilleren.
 • Boezemtussenschot-defect
  Wordt ook wel atriumseptumdefect genoemd en is een aangeboren hartafwijking waarbij een opening is blijven bestaan tussen de linker en rechterboezem van het hart.
 • Bradycardie
  Bradycardie is de medische term voor een te langzame hartslag. Beneden de 60 slagen per minuut wordt gesproken van een verlaagde hartslag (bradycardie) en boven de 100 slagen per minuut van een versnelde hartslag (tachycardie).
 • Hart- en bloedsomloopprobleem
  De functie van het hart is het rondpompen van bloed door het lichaam, waarbij op de heenweg voornamelijk zuurstof en voedingstoffen worden meegevoerd en op de terugweg afvalstoffen.
 • Hart- en vaatziekten
  Hart- en vaatziekten ontstaan als de bloeddoorstroming in bepaalde slagaders vaten, zoals de kransslagaderen rond het hart of de slagaders naar de hersenen, onvoldoende wordt.
 • Hartaandoening
 • Hartaanval (hartinfarct)
  Een hartaanval of hartinfarct is een afsterving van een gedeelte van de hartspier door zuurstofgebrek, iets dat vaak na een chronische vernauwing van een kransslagader op zal treden.
 • Hartaanval complicaties
  Een hartaanval of hartinfarct is een afsterving van een gedeelte van de hartspier door zuurstofgebrek. Ongeveer tweederde van alle dodelijke complicaties vindt binnen twee tot zes uur na het ontstaan van het infarct plaats.
 • Hartafwijking (aangeboren)
  Ongeveer 8 op elke 1000 baby's komt ter wereld met een of andere hartafwijking. De ontwikkeling van het hart begint al vroeg bij de foetus en is tegen de vierde maand van de zwangerschap compleet. Wanneer in deze kwetsbare periode iets fout gaat is een afwijking het resultaat.
 • Hartbloedeloosheid (tijdelijk)
  Hartbloedeloosheid is een tijdelijke blokkering van de bloedvoorziening van het hart door een verstopping in de kransslagader.
 • Hartblok
  Een hartblok (of atrioventriculair blok) is een storing in de prikkelgeleiding van het hart. De prikkeling van de hartkamer sluit hierbij niet goed meer aan bij die van de boezem, waardoor een onregelmatige hartslag ontstaat en slagen worden overgeslagen
 • Hartgeruis
  De geluiden (harttonen) worden veroorzaakt door het sluiten van de kleppen in het hart. Deze kunnen met een stethoscoop beluisterd worden of via een microfoon en een elektronische versterker op papier zichtbaar worden gemaakt. Een hartgeruis is een van de normale harttonen afwijkend geluid.
 • Hartklepafwijking
  Het hart heeft in totaal vier kleppen die ervoor zorgen dat het bloed bij het samentrekken van het hart in de juiste richting wordt voortgestuwd. Ontstekingen aan een klep kunnen twee soorten beschadigingen veroorzaken: stenose en insufficiëntie.
 • Hartkloppingen
  Ons hart klopt ongeveer 70 keer per minuut om het bloed door het hele lichaam te pompen. Bij sommige mensen kan de hartslag "zomaar" versnellen of onregelmatig worden. Dit noemt men hartkloppingen.
 • Hartkramp
  Vaatvernauwing bemoeilijkt de doorstroming van bloed. Door vernauwing van de slagaders kan de hartspier te weinig zuurstof krijgen. Bij bijvoorbeeld sporten en fietsen krijg je dan pijn op de borst. Dit heet angina pectoris. Angina pectoris kan een voorbode van een hartinfarct zijn.
 • Hartneurose
  Omdat een hartinfarct vaak als een donderslag bij heldere hemel komt, met veelal verregaande gevolgen, is het niet vreemd dat men bang is voor het hart. Als de angst voor het hart een dermate grote rol gaat spelen dat de patient hier dag in, dag uit mee bezig is, spreekt men van een hartneurose.
 • Hartontsteking
  Hartontsteking (endocarditis) wordt meestal veroorzaakt door bacteriën (Streptococcus) die op het binnenoppervlak of de kleppen van het hart groeien, vooral op plaatsen die kleine oneffenheden vertonen ten gevolge van hartafwijkingen.
 • Hartritmestoornis
  Om als pomp goed te kunnen functioneren moeten de spiervezels van het hart gelijktijdig samentrekken. Maar soms wordt dit regelmatige en ritmische tempo van hartslagen verstoord door een aandoening. Het gevolg is een hartritmestoornis die in het ergste geval tot een volledige stilstand van het hart kan leiden.
 • Hartslag aanvalsgewijs versneld
  Het hart van een gezonde volwassene slaat ongeveer 50-80 keer per minuut. Bij inspanning kan dit echter gemakkelijk toenemen tot 160 slagen per minuut. Bij een aanval (paroxisme) van tachycardie (letterlijk: 'snel hart') kan de hartslag plotseling oplopen tot 160 of meer.
 • Hartspierontsteking
  Een ontsteking van de hartspier (myocarditis) is een zeldzame complicatie van een algemene infectie zoals de bof, difterie, toxoplasmose of van een aantal virale luchtweginfecties. Bij lichte gevallen ontstaan alleen pijn op de borst en kortademigheid. Bij de ernstige gevallen, bijvoorbeeld bij een difterie-infectie, kan een myocarditis leiden tot hartfalen.
 • Hartzakje met vochtophoping
  Bij deze aandoening (die ook wel harttamponade wordt genoemd) hoopt zich snel vocht op in het hartzakje (een vliesachtig zakje dat het hart omsluit). Dit vocht drukt het hart samen, zodat de in- en uitstroming van het bloed belemmerd wordt en er bloed in de weefsels achterblijft.
 • Hartzakje-ontsteking
  Een ontsteking van het hartzakje (een vliesachtig zakje dat het hart omsluit) wordt ook wel pericarditis genoemd. Bij deze aandoening ontstaat vaak een vochtophoping tussen het hartzakje en het hart in. Dit vocht drukt het hart samen, zodat de in- en uitstroming van het bloed belemmerd wordt en er bloed in de weefsels achterblijft.
 • Hartzwakte
  Men spreekt van hartzwakte of hartfalen (de medische term is decompensatio cordis) als het hart onvoldoende werkt. Hartzwakte betekent dat het hart niet sterk genoeg is om het bloed naar de spieren, organen en weefsels te pompen. Hierdoor krijgen de weefsels niet zoveel bloed als ze nodig hebben.
 • Pulmonale Arteriele Hypertensie (PAH)
  Pulmonale Arteriele Hypertensie (PAH) is een ernstige en levensbedreigende aandoening, waarbij de bloeddruk in de longslagader abnormaal hoog is.

Afspraak maken met de polikliniek Cardiologie

Om een afspraak te maken, te verzetten of te annuleren neemt u contact op met de polikliniek Cardiologie. Het telefoonnummer is 0485 - 84 53 40. De poli is op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 telefonisch bereikbaar. U kunt ook online een afspraak maken.

 

U vindt de polikliniek Cardiologie op de eerste etage van Maasziekenhuis Pantein. Volg route 113.

Afspraak maken met de polikliniek Hartfalenpoli

Om een afspraak te maken, te verzetten of te annuleren neemt u contact op met de poli Cardiologie. Let u erop dat u alleen een afspraak kunt maken als uw cardioloog u doorverwezen heeft. De poli is op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 telefonisch bereikbaar. Het telefoonnummer is 0485-84 53 40. U kunt ook online een afspraak maken

 

U vindt de Hartfalenpoli op de eerste etage van Maasziekenhuis Pantein. Volg route 111. U kunt zich melden bij de balie van de Functieafdeling.

 

Bent u opgenomen op de verpleegafdeling? Dan maakt de verpleegkundige van de afdeling een afspraak voor u.

Afspraak maken met de polikliniek Hartrevalidatie

Voor deelname aan hartrevalidatie heeft u een verwijzing nodig van uw cardioloog. Vraag gerust aan uw cardioloog of u in aanmerking komt. Vervolgens wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Dit vindt plaats op de polikliniek Cardiologie in het Maasziekenhuis. Volgt u route 113.

Bericht van verhindering

Bent u op de afgesproken datum verhinderd, neem dan zo snel mo-gelijk contact op met de polikliniek Cardiologie. Het telefoonnummer is 0485-84 53 40. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Op deze site staan de gemiddelde wachttijden per specialisme (gemeten volgens de landelijk vastgestelde normen), en voor sommige specialismen ook per specialisatie, in weken vermeld. Afhankelijk van de behandelend specialist kunnen de tijden langer of korter zijn. De cijfers geven een momentopname weer op de peildatum en worden maandelijks geactualiseerd. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze wachtlijstgegevens.


Klik op een specialisme om de bijbehorende wachttijden te openen.

 

De wachttijden zijn geactualiseerd op 9 november 2017.

 

Wachttijden voor behandelingen door artsen van het Sint Maartenskliniek

Het Maasziekenhuis werkt op het gebied van orthopedie, reumatologie en revalidatie samen met artsen van de Sint Maartenskliniek. De wachttijden voor deze behandelingen vindt u op de site van de Sint Maartenskliniek. Klik hier om deze in te zien. 

Specialisme Eerste afspraak polikliniek Dagbehandeling Opname
Cardiologie 3 weken n.v.t.