Cliëntenraad

In Maasziekenhuis Pantein is een Cliëntenraad actief. De voornaamste taak van de Cliëntenraad is het behartigen van gemeenschappelijke belangen van cliënten in het ziekenhuis. De Cliëntenraad heeft regelmatig overleg met het bestuur van het ziekenhuis. Dit overleg kan gaan over beleid ten aanzien van de kwaliteit van de zorg en de patiëntenvoorlichting, maar ook over de maaltijdvoorziening of de bezoektijden. De Cliëntenraad kan onafhankelijk zaken aan de orde stellen die voor u als cliënt van belang zijn.

 

Met de Cliëntenraad kunt u niet over uw persoonlijke ervaring met een specialist of een andere medewerker van het ziekenhuis praten. Het is verstandig om een klacht met de persoon in kwestie of met de klachtenfunctionaris te bespreken. Met klachten of suggesties die van belang zijn voor alle cliënten van het ziekenhuis, kunt u wel bij de Cliëntenraad terecht.

 

De Cliëntenraad stelt het op prijs om opmerkingen of suggesties van cliënten te krijgen. U kunt uw reactie richten aan de Cliëntenraad, Postbus 55, 5830 AB  Boxmeer of per email cliëntenraad@pantein.nl.