1. Home
  2. Kosten ziekenhuiszorg
  3. Zorgnota
Wat kost mijn behandeling?

Zorgnota

Ziekenhuizen maken gebruik van zogenoemde Diagnose Behandel Combinaties (afgekort DBC’s) om de zorg in rekening te brengen. In een DBC is vastgelegd welke diagnose hoort bij een zorgvraag en welke onderzoeken en behandelingen daarvoor zijn uitgevoerd.

 

Kaakchirurgie en onderzoeken die door uw huisarts, zijn aangevraagd worden zonder DBC gefactureerd. In deze gevallen wordt het uitgevoerde onderzoek of de uitgevoerde behandeling gedeclareerd en vindt u deze terug op de zorgnota.

Wat kost mijn behandeling?

De totale kosten van uw behandeling zijn meestal pas na afloop van die behandeling helder. Daardoor zal het langer duren voordat het ziekenhuis de rekening naar de zorgverzekering stuurt en u hierover bericht krijgt. Eerst moet duidelijk worden wat er aan de hand is en welke zorg u nodig heeft. Hiervoor is een eerste afspraak in het ziekenhuis nodig. Soms moet u ook onderzocht worden. De prijzen van de meeste ziekenhuisbehandelingen zijn tot stand gekomen door onderhandelingen tussen uw zorgverzekeraar en het ziekenhuis.

Uw zorgnota

U kunt uw zorgnota of het declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar digitaal bekijken via de 'mijn omgeving' van uw zorgverzekeraar. Voor behandelingen die vanaf 1 juni 2014 zijn gestart, ziet u precies wat in de zorgnota staat: de naam van het ziekenhuis, het specialisme, de consumentenomschrijving van de DBC's, de kosten, de begin- en einddatum van een DBC en de zorgactiviteiten. Het ziekenhuis declareert voor uw behandeling een of meerdere DBC's, afhankelijk van de duur van uw behandeling. De declaratie wordt naar de zorgverzekeraar gestuurd. De zorgverzekeraar controleert de declaratie van het ziekenhuis en verwerkt deze. Wanneer dit klaar is, ziet u de zorgnota in uw 'mijn omgeving' staan. Heeft u nog geen persoonlijke online account bij uw zorgverzekeraar? Via de website van uw zorgverzekeraar kunt u dit aanvragen.

Op de website van Zorgwijzer vindt u een uitgebreide uitleg over de zorgnota

Veel gestelde vragen

De overheid heeft het mogelijk gemaakt om telefonische afspraken te houden en deze te declareren als onderdeel van een DBC. De telefonische afspraak tussen u en uw zorgverlener moet wel aan de voorwaarden voldoen die gelden voor een normaal polikliniekbezoek. Dit is minder belastend voor u omdat u niet naar het ziekenhuis hoeft te komen.

Een voorbeeld:

Uw zorgverlener bespreekt met u hoe uw ziekte of aandoening verloopt. Samen bespreekt u de vervolgstappen. Deze telefonische afspraak vervangt dan een polikliniekbezoek waarvoor u anders naar het ziekenhuis was gekomen. De kosten van een telefonische afspraak zijn dus gelijk aan die van een afspraak op de polikliniek. Het wordt als onderdeel van een DBC in rekening gebracht.

Het is mogelijk dat de datum op de nota niet overeenkomt met de datum waarop u in het ziekenhuis bent geweest. De datum die op de nota staat, is de startdatum van de DBC.

Ziekenhuizen maken gebruik van zogenoemde Diagnose Behandel Combinaties (afgekort DBC’s) om de zorg in rekening te brengen.

Ziekenhuizen maken gebruik van zogenoemde Diagnose Behandel Combinaties (afgekort DBC’s) om de zorg in rekening te brengen. In een DBC is vastgelegd welke diagnose hoort bij een zorgvraag en welke onderzoeken en behandelingen daarvoor zijn uitgevoerd.

De overheid heeft bepaald dat een DBC na een bepaalde tijd wordt gesloten. Na het sluiten van een DBC controleert het ziekenhuis de registratie van een DBC. Daarna wordt de rekening naar de zorgverzekeraar gestuurd.

Ook de zorgverzekeraar voert nog controles uit op de gedeclareerde DBC’s. Daarna ontvangt u de rekening van uw zorgverzekeraar.

Ziekenhuizen maken gebruik van zogenoemde Diagnose Behandel Combinaties (afgekort DBC’s) om de zorg in rekening te brengen. In een DBC is vastgelegd welke diagnose hoort bij een zorgvraag en welke onderzoeken en behandelingen daarvoor zijn uitgevoerd.

DBC's zijn onderverdeeld in een eerste DBC en één of meerdere vervolg-DBC’s. De overheid heeft bepaald dat een DBC na een bepaalde tijd wordt gesloten. Als uw behandeling nog doorloopt, wordt er meteen een vervolg-DBC geopend. De datum waarop een DBC geopend wordt, is bepalend voor de declaratie van de kosten. Deze datum is ook bepalend voor het eigen risico dat van toepassing is.

Schema eigen risico

Een voorbeeld:

Toon gaat eind augustus 2020 naar het ziekenhuis voor een consult. Het ziekenhuis opent een DBC. Die wordt na 90 dagen gesloten. Omdat de behandeling doorloopt, wordt er meteen na het sluiten van het eerste DBC een vervolg-DBC geopend. Dit is eind december 2020.

In februari 2021 gaat Toon weer naar het ziekenhuis. Nu voor de operatie. Omdat de vervolg-DBC in december 2020 is geopend, is het eigen risico van 2020 nog van toepassing. 42 dagen na de operatie sluit deze vervolg-DBC. De volgende dag opent direct een nieuwe vervolg-DBC omdat de behandeling van Toon nog niet is afgerond.

De controleafspraak van Toon vindt plaats in mei 2021. Omdat alles verder in orde is, wordt er geen nieuwe afspraak meer gemaakt. De behandeling wordt feitelijk afgesloten. Deze vervolg-DBC sluit automatisch 4 maanden na de openingsdatum. Omdat deze laatste vervolg-DBC in 2021 is geopend, is hierop het eigen risico van 2021 van toepassing.

Ziekenhuizen maken gebruik van zogenoemde Diagnose Behandel Combinaties (afgekort DBC’s) om de zorg in rekening te brengen. In een DBC is vastgelegd welke diagnose hoort bij een zorgvraag en welke onderzoeken en behandelingen daarvoor zijn uitgevoerd.

DBC's zijn onderverdeeld in een eerste DBC en één of meerdere vervolg-DBC’s. De overheid heeft bepaald dat een DBC na een bepaalde tijd wordt gesloten. Als uw behandeling nog doorloopt, wordt er meteen een vervolg DBC geopend.

De datum waarop een DBC geopend wordt, is bepalend voor de declaratie van de kosten. Deze datum bepaalt ook naar welke zorgverzekeraar de rekening moet worden verstuurd.

Een voorbeeld:

In 2020 was u verzekerd bij CZ. In 2021 bent u overgestapt naar VGZ. De DBC voor de zorg die u ontvangen heeft, is geopend in 2020. De kosten van de zorg worden dan verrekend in het jaar 2020. Omdat u in 2020 nog bij CZ verzekerd was, wordt de rekening naar CZ gestuurd.

Algemene informatie over zorgverzekeringen