1. Home
  2. Kosten ziekenhuiszorg
  3. Bent u goed verzekerd?
  4. Ook in 2022 voor iedereen toegang tot goede ziekenhuiszorg

Ook in 2022 voor iedereen toegang tot goede ziekenhuiszorg

Graag delen we onderstaande bericht met u dat afkomstig is van ZN (zorgverzekeraars Nederland) en NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen).

Inzet ziekenhuizen en zorgverzekeraars: ook in 2022 voor iedereen toegang tot goede ziekenhuiszorg

Patiënten moeten ook volgend jaar kunnen rekenen op toegang tot goede ziekenhuiszorg. Dat is de inzet van zorgverzekeraars en ziekenhuizen. Zorgverzekeraars en ziekenhuizen willen alle huidige contractuele relaties volgend jaar voortzetten, zodat mensen ook in 2022 zoveel mogelijk in hun vertrouwde ziekenhuis terecht kunnen.

Brancheverenigingen Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) zijn in constructief overleg om gezamenlijke afspraken te maken over de ziekenhuiszorg in 2022. Omdat dat overleg nog niet is afgerond, kunnen de afzonderlijke ziekenhuizen en zorgverzekeraars nu nog niet in alle gevallen aangeven welke afspraken er zijn gemaakt. De inzet van ZN, NFU en NVZ is om de landelijke gesprekken op korte termijn te kunnen afronden. Zo snel mogelijk daarna is voor verzekerden informatie beschikbaar over de precieze afspraken per ziekenhuis.

Zorgadvies en zorgbemiddeling

Wanneer u als verzekerde wit weten hoe en waar u terecht kunt voor zorg, dan kunt u voor zorgadvies en/of zorgbemiddeling contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Elke zorgverzekeraar heeft gespecialiseerde teams die verzekerden helpen bij het vinden van een passende zorgverlener. Meer informatie en contactgegevens vindt u op www.mijnzorgverzekeraar.nl. U kunt erop rekenen dat men er alles aan doet om u zorg te bieden die nodig is. Wanneer u op dit moment zorg nodig heeft of gezondheidsklachten hebt, dan is het advies dat u niet wacht, maar dat u contact opneemt met uw huisarts.