Revalidatie

De specialisten van de Sint Maartenskliniek bieden in het Maasziekenhuis hun expertise aan, ook op het gebied van revalidatie. De revalidatiebehandelingen zijn gericht op het leren omgaan met lichamelijke beperkingen en het (opnieuw) zelfstandig functioneren in het dagelijks leven. De revalidatiearts brengt daarvoor uw klachten en beperkingen in kaart met een gesprek en eventueel lichamelijk onderzoek. Daarna bespreekt de arts met u welke behandeling voor u van toegevoegde waarde is.


Teamwerk

De behandeling onder leiding van de revalidatiearts is altijd multidisciplinair van aard. Dat betekent dat er meerdere behandelaars bij worden betrokken (fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, psychologie, maatschappelijk werk, bewegingsagogie, verpleging). De behandeling richt zich op het bevorderen van uw herstel, om blijvende beperkingen te voorkomen, of om te leren omgaan met uw beperkingen.

 

Kinderrevalidatie

In het Maasziekenhuis kunt u hiervoor ook terecht bij de Sint MaartensKinderkliniek. Zij zijn gespecialiseerd in kinderrevalidatie en richten zich op motorische (en/of daarmee samenhangend een neuropsychologische) stoornis die kinderen beperken in de ontwikkeling. Door de revalidatie wordt een kind in staat gesteld om binnen de mogelijkheden zo goed mogelijk te functioneren. Meer informatie over kinderrevalidatie, de behandelingen en de medisch specialisten is te vinden op de website van de Sint Maartenskliniek. Als er een poliklinische revalidatie behandeling volgt, dan vindt dit in de Sint MaartensKinderkliniek in Nijmegen plaats.

Afspraak maken

Wilt u een afspraak maken, verzetten of annuleren, neemt u dan contact met ons op. U kunt ons bereiken op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur.

 

Revalidatie volwassenen: telefoonnummer 0485–84 52 55

Revalidatie kinderen: telefoonnummer 024-365 9659