Pijnbehandeling

De polikliniek Pijnbehandeling onderzoekt en behandelt patiënten met langdurige pijnklachten. Anesthesiologen-pijnbehandelaars van het Radboudumc houden spreekuur en bieden pijnbehandelingen in het Maasziekenhuis. Patiënten die een complexer en uitgebreider behandel- en begeleidingstraject nodig hebben, worden verder behandeld in het Radboudumc Pijncentrum ‘Dekkerswald’.


(Chronische) pijn

Pijn is essentieel voor het behoud van leven. Het heeft een signaalfunctie. Zodra we pijn ervaren of dreigen te ervaren, zien we dit als waarschuwing. We komen onmiddellijk in actie om controle te krijgen over de pijn. Een terugtrekreflex treedt op en we willen de pijn voorkomen of sussen. Denk aan wrijven over de pijnlijke plek. Pijn is niet alleen lichamelijk onplezierig, maar heeft ook een emotionele invloed. Weefselbeschadiging hoeft niet direct aantoonbaar te zijn om pijn te ervaren.

 

Als pijn langer dan zes maanden aanwezig is spreken we van chronische pijn. De signaalfunctie van pijn is dan veelal verloren gegaan.

Onderzoek

Soms kan de oorzaak van pijn niet gevonden worden, maar kan door onderzoek de pijnprikkel of pijngeleiding gevonden worden. Hierop volgt dan vaak een behandeling. Dit betekent meestal niet dat de pijn verdwijnt maar wel sterk vermindert.

Soms vinden we de oorzaak van de pijn wel, maar kan geen goede behandeling volgen. Het komt ook voor dat we de oorzaak of de prikkel van de pijn niet kunnen vinden.

Overige informatie

Uitgebreide informatie over pijnbehandeling vindt u op de gezamenlijke website pijn.nl van Radboudumc, Maasziekenhuis Pantein, VUmc, CIRAN en Monro.

 

Met vragen kunt u terecht bij de polikliniek Pijnbehandeling op telefoonnummer 0485-84 57 70.

Afspraak maken

Uw huisarts of een andere specialist kan u doorverwijzen naar de pijnpoli. Het is niet mogelijk zelf een afspraak te maken als u nog niet eerder op de polikliniek bent geweest, of als de laatste afspraak meer dan negen maanden geleden heeft plaatsgevonden.

 
Ter voorbereiding op uw eerste afspraak ontvangt u een uitgebreide vragenlijst. Deze wordt gebruikt ter ondersteuning van het intakegesprek.

Specialismen