Orthopedie

De polikliniek is de plaats waar u wordt ontvangen voor een gesprek met uw specialist(en), voor medisch onderzoek en/of voor kleine behandelingen. Het is verstandig als u zich goed voorbereidt op uw polikliniekbezoek.


Bij een bezoek aan de polikliniek of bij wijziging van uw gegevens neemt u het volgende mee:

 • pasje van uw zorgverzekering,
 • verwijsbrief huisarts,
 • recent medicijnenpaspoort of lijst van medicijnen die u gebruikt (verkrijgbaar via huisarts of apotheek),
 • een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).

Identificatie

Een patiëntkaart of ponsplaatje, zoals het Maasziekenhuis dat in het verleden kende, wordt niet meer gebruikt. Identificatie gebeurt tegenwoordig met behulp van een geldig legitimatiebewijs en het burgerservicenummer (BSN). Het is daarom noodzakelijk dat u altijd uw legitimatiebewijs meeneemt naar het ziekenhuis.

In uw patiëntendossier wordt ook een pasfoto opgenomen. Vanaf januari 2016 worden alle patiënten, in fases, gevraagd een foto te laten maken. Het gebruik van een pasfoto draagt bij aan zorgvuldige en veilige zorg. De specialist of polimedewerker ziet zo in één oogopslag wie hij of zij voor zich heeft.

Verandert er iets in uw gegevens, bijvoorbeeld omdat u gaat verhuizen of u een nieuwe zorgverzekering heeft afgesloten? Geeft u dit dan door bij de registratiebalie in de centrale hal.

Voorbereiding

Om uw gesprek op de polikliniek zo goed mogelijk te laten verlopen, geven we u een aantal tips:

 • Schrijf uw vragen van tevoren op.
 • Neem gerust iemand mee naar de afspraak; samen onthoudt u meer dan alleen.
 • Zeg zo duidelijk mogelijk wat u denkt en wat u wilt. Herinner de zorgverlener (als dat nodig is) aan de dingen die voor u extra belangrijk zijn.
 • Vraag gerust om bedenktijd als de arts een ingrijpende behandeling (of ingrijpend onderzoek) voorstelt. Denk er thuis rustig over na. Vraag eventueel om een extra gesprek.

Uw bezoek

Uw bezoek aan de polikliniek verloopt meestal als volgt:

 • U meldt zich bij de balie van de polikliniek.
 • U neemt plaats in de wachtruimte.
 • U krijgt een seintje dat u aan de beurt bent.
 • U heeft een gesprek met uw specialist; er vindt ook een kort lichamelijk onderzoek plaats.
 • Als het nodig is, vindt er röntgenonderzoek plaats.

Voorkomen van MRSA in het ziekenhuis

Het Maasziekenhuis probeert infecties bij patiënten zoveel mogelijk te voorkomen. U kunt daaraan meehelpen.

Meld het uw arts of verpleegkundige meteen als u:

 • minder dan twee maanden geleden in een buitenlands ziekenhuis verbleef,
 • beroepsmatig in contact komt met varkens en/of vleeskalveren,
 • woonachtig bent op een varkens- en/of vleeskalverenbedrijf.


De kans is dan namelijk groter dat u drager bent van de MRSA-bacterie. Gezonde mensen worden van deze bacterie niet ziek, maar ze kan een bedreiging vormen voor andere patiënten.

Vertel het daarom aan uw arts of verpleegkundige als een van de bovenstaande situaties van toepassing is. U wordt dan, indien mogelijk, nog ruim voor uw opnamedatum, onderzocht op aanwezigheid van MRSA. Is de bacterie aanwezig, dan kunt u hiervoor behandeld worden.

Afspraak maken

Om een afspraak te maken, te verzetten of te annuleren neemt u contact op met de Sint Maartenskliniek. Het telefoonnummer is 024-365 96 59. U kunt ook online een afspraak maken, verzetten of annuleren

 

U vindt de polikliniek Orthopedie op de begane grond van Maasziekenhuis Pantein. Volg route 006.

 

De orthopedische zorg in het Maasziekenhuis wordt uitgevoerd door specialisten van de Sint Maartenskliniek.

Specialismen