Hartrevalidatie

Wanneer u geconfronteerd wordt met hartproblemen, dan gebeurt dit meestal vrij plotseling. Als u daarvoor in het Maasziekenhuis wordt opgenomen, is dit vaak voor korte tijd. U hebt dan eigenlijk geen gelegenheid om te bedenken hoe u straks thuis de draad weer op kunt pakken.


Vanuit ons ziekenhuis kunt u daartoe al een start maken onder begeleiding van het hartrevalidatieteam. Hartrevalidatie is bedoeld voor patiënten die een hartinfarct, dotterbehandeling en/of hartoperatie hebben ondergaan, maar ook voor patiënten die een pacemaker of ICD hebben gekregen en mensen met hartfalen. Afhankelijk van uw hartprobleem en uw conditie kunt u in overleg met uw cardioloog deelnemen aan het hartrevalidatieprogramma.

Hartrevalidatieprogramma

Het hartrevalidatieprogramma wordt zo veel mogelijk afgestemd op uw persoonlijke behoefte. In een intakegesprek stelt de hartrevalidatieverpleegkundige samen met u het programma vast. U kunt deelnemen aan een aantal modules:

  • Informatiemodules: In vier bijeenkomsten van anderhalf uur wordt ingegaan op de volgende thema’s: oorzaken en behandeling van hart- en vaatziekten, gezond eten en drinken, stress en rouw, en leven met hart- en vaatziekten.
  • Fitmodule: Tweemaal per week sporten onder leiding van een fysiotherapeut. In een veilige omgeving kunt u, samen met lotgenoten, uw conditie verbeteren en plezierig bewegen.
  • Ontspanningsmodule: In vier bijeenkomsten, begeleid door een fysiotherapeut, leert u verschillende ontspanningsoefeningen kennen en toepassen
  • Leefstijlmodule: Een minicursus van vier bijeenkomsten, waar u leert, risicovolle leefgewoontes aan te pakken. De mogelijke thema’s zijn: omgaan met stress, stoppen met roken en omgaan met voeding.


Uitgebreide informatie over deze vorm van hartrevalidatie kunt u lezen in de folder Hartrevalidatie.

Afspraak maken

Voor deelname aan hartrevalidatie heeft u een verwijzing nodig van uw cardioloog. Vraag gerust aan uw cardioloog of u in aanmerking komt. Vervolgens wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Dit vindt plaats op de polikliniek Cardiologie in het Maasziekenhuis. Volgt u route 113.

Bericht van verhindering

Bent u op de afgesproken datum verhinderd, neem dan zo snel mo-gelijk contact op met de polikliniek Cardiologie. Het telefoonnummer is 0485-84 53 40. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Specialismen