Geheugenpoli

Iedereen die ouder wordt, vergeet weleens iets. Wanneer de vergeetachtigheid in het dagelijks leven voor problemen gaat zorgen, is er vaak meer aan de hand. Dan kan onderzoek op de Geheugenpoli zinvol zijn. De klinisch geriater onderzoekt wat de reden voor de vergeetachtigheid is. Indien nodig gebeurt dit in samenwerking met de neuroloog.


Voor een bezoek aan de geheugenpoli heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig. Vervolgens krijgt u een uitnodiging voor uw eerste bezoek aan de geheugenpoli. Soms kunnen alle gesprekken en onderzoeken op één dag plaatsvinden, soms is het nodig dat u nogmaals terug komt voor aanvullend (geheugen)onderzoek. Deze onderzoeken proberen we zoveel mogelijk op één dag te plannen.

 

Een bezoek aan de polikliniek

Uw bezoek duurt ongeveer 2 uur tot 2,5 uur. U krijgt vooraf een vragenlijst toegestuurd per post. Wij vragen u deze vragenlijst thuis in te vullen en mee te nemen naar uw eerste afspraak.

 

Neem bij uw bezoek aan de geheugenpoli een vertrouwenspersoon mee. Dat kan uw partner, een familielid of een vriend of vriendin zijn. Aan hem of haar worden ook enkele aanvullende vragen gesteld.

 

Uw bezoek aan de polikliniek verloopt meestal als volgt:

 • U meldt zich bij de balie van de polikliniek Klinische Geriatrie. Volgt u route 114.
 • U neemt plaats in de wachtruimte op de gang. Een verpleegkundige haalt u hier op.
 • Gesprek met de verpleegkundige. Zij neemt de vragenlijsten met u door. Ook doet de verpleegkundige enkele aanvullende onderzoeken, zoals het meten van uw bloeddruk en gewicht.
 • Gesprek tussen de verpleegkundige en uw begeleider.
 • Gesprek met de klinisch geriater over uw klachten en gezondheidstoestand.
 • De klinisch geriater doet een uitvoerig lichamelijk onderzoek. Zo nodig wordt een hartfilmpje gemaakt.
 • Indien nodig volgt er ook een onderzoek door de neuroloog.
 • U laat bloedprikken. Uw bloed wordt in het laboratorium onderzocht om afwijkingen die geheugenproblemen kunnen geven op te sporen of uit te kunnen sluiten. Het kan bijvoorbeeld gaan om een vitaminetekort of te traag werkende schildklier.
 • Een afsluitend gesprek met de klinisch geriater en/of neuroloog en de verpleegkundige.

 

Het is goed om te weten dat patiënten die naast geheugenproblemen nog andere problemen hebben, vaak gezien worden op het algemeen spreekuur van de klinisch geriater. Hier kan ook goed naar alle problemen worden gekeken.

 

Wat neemt u mee?

 • uw identiteitsbewijs.
 • uw verzekeringsgegevens.
 • alle medicijnen die u gebruikt, in de originele verpakking en/of een lijst met de medicatie die u gebruikt.
 • de ingevulde vragenlijsten.
 • uw leesbril of gehoorapparaat, als u die heeft.
 • uw loophulpmiddel (rollator, looprek, stok).
 • als u thuiszorg krijgt: uw zorgmap.

 

Het is fijn om tijdens het bezoek aan het ziekenhuis gemakkelijke kleding te dragen.

 

Uitslag en advies
Na alle onderzoeken maakt de klinisch geriater een voorstel voor een behandelplan. Indien nodig in samenwerking met de neuroloog. Dit voorstel en de resultaten worden tijdens het afsluitend gesprek met u besproken. Ook uw huisarts krijgt deze informatie. Soms is er na het onderzoek op de Geheugenpoli nog aanvullend geheugenonderzoek nodig. Voor dit onderzoek moet u op een andere dag naar het ziekenhuis komen. De geriater werkt intensief samen met o.a. de ergotherapeut, logopediste en het dementie ketenteam in de regio.

 

Afspraak maken

Nadat uw huisarts u doorverwezen heeft, wordt u uitgenodigd voor een afspraak op de Geheugenpoli. Zonder verwijzing kunt u geen afspraak maken.

 

Om een afspraak te verzetten of te annuleren neemt u contact op met de polikliniek Klinische Geriatrie. Het telefoonnummer is 0485-84 57 56. De polikliniek is op werkdagen bereikbaar tussen 8.30 en 16.30 uur.

 

De Geheugenpoli bevindt zich in het  Maasziekenhuis op de 1e verdieping. Volgt u route 114. U kunt zich melden bij de balie van de polikliniek Klinische Geriatrie.

Afspraak maken

Voor een bezoek aan de Geheugenpoli heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig. Vervolgens krijgt u een uitnodiging voor uw eerste bezoek aan de poli.

 

U vindt de Geheugenpoli op de eerste etage van Maasziekenhuis Pantein. Volg route 114. U kunt zich melden bij de balie van de poli Klinische Geriatrie.