Cardiologie

De polikliniek is de plaats waar u wordt ontvangen voor een gesprek met uw specialist(en), voor medisch onderzoek en/of voor kleine behandelingen. Het is verstandig dat u zich goed voorbereidt op uw polikliniekbezoek.


Afspraak maken

Voor een eerste afspraak verwijst de huisarts u door naar de cardioloog. Dit gebeurt digitaal. Poli Cardiologie neemt daarna contact met u op om de afspraak te plannen. 

Meenemen

Bij een bezoek aan de polikliniek of bij wijziging van uw gegevens neemt u het volgende mee:

 • pasje zorgverzekering,
 • verwijsbrief huisarts / verloskundige,
 • recent medicijnenpaspoort of lijst van medicijnen die u gebruikt (verkrijgbaar via huisarts of apotheek),
 • een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).

Identificatie

Een patiëntkaart of ponsplaatje, zoals het Maasziekenhuis dat in het verleden kende, wordt niet meer gebruikt. Identificatie gebeurt tegenwoordig met behulp van een geldig legitimatiebewijs en het burgerservicenummer (BSN). Het is daarom noodzakelijk dat u altijd uw legitimatiebewijs meeneemt naar het ziekenhuis.

In uw patiëntendossier wordt ook een pasfoto opgenomen. Vanaf januari 2016 worden alle patiënten, in fases, gevraagd een foto te laten maken. Het gebruik van een pasfoto draagt bij aan zorgvuldige en veilige zorg. De specialist of polimedewerker ziet zo in één oogopslag 

dat hij of zij de juiste persoon voor zich heeft.Verandert er iets in uw gegevens, bijvoorbeeld omdat u gaat verhuizen of u een nieuwe zorgverzekering heeft afgesloten? Geeft u dit dan door bij de registratiebalie in de centrale hal.

Voorbereiding

Om uw gesprek op de polikliniek zo goed mogelijk te laten verlopen, geven we u een aantal tips:

 • Schrijf uw vragen van tevoren op. Denk in ieder geval aan de 3 goede vragen.
 • Neem gerust iemand mee naar de afspraak; samen onthoudt u meer dan alleen.
 • Zeg zo duidelijk mogelijk wat u denkt en wat u wilt. Herinner de specialist (als dat nodig is) aan de dingen die voor u extra belangrijk zijn.
 • Vraag gerust om bedenktijd als de arts een ingrijpende behandeling (of ingrijpend onderzoek) voorstelt. Denk er thuis rustig over na. Vraag eventueel om een extra gesprek.

Uw bezoek

Uw bezoek aan de polikliniek verloopt meestal als volgt:

 • U meldt zich bij de balie van de polikliniek.
 • U neemt plaats in de wachtruimte.
 • U wordt door de assistente binnen geroepen om een ecg te maken en uw bloeddruk wordt gemeten.
 • U heeft een gesprek met uw specialist; mogelijk is er een kort lichamelijk onderzoek.
 • Misschien worden er na uw bezoek aan de specialist nog vervolgonderzoeken afgesproken.


Is opname nodig (voor nader onderzoek, behandeling of operatie) dan wijst de assistent u de weg naar Bureau Opname.

Onderzoeken

Hieronder vindt u meer informatie over de meest voorkomende onderzoeken op de polikliniek Cardiologie:

Voorkomen van MRSA in het ziekenhuis

Het Maasziekenhuis probeert infecties bij patiënten zoveel mogelijk te voorkomen. U kunt daaraan meehelpen.

Meld het uw arts of verpleegkundige meteen als u:

 • minder dan twee maanden geleden in een buitenlands ziekenhuis verbleef,
 • beroepsmatig in contact komt met varkens en/of vleeskalveren,
 • woonachtig bent op een varkens en/of vleeskalverenbedrijf.

 

De kans is dan namelijk groter dat u drager bent van de MRSA-bacterie. Gezonde mensen worden van deze bacterie niet ziek, maar ze kan een bedreiging vormen voor andere patiënten.

Vertel daarom aan uw arts of verpleegkundige als een van de bovenstaande situaties van toepassing is. U wordt dan, indien mogelijk, nog ruim voor uw opnamedatum, onderzocht op aanwezigheid van MRSA. Is de bacterie aanwezig, dan kunt u hiervoor behandeld worden.

Afspraak maken

Om een afspraak te maken, te verzetten of te annuleren neemt u contact op met de polikliniek Cardiologie. Het telefoonnummer is 0485 - 84 53 40. De poli is op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 telefonisch bereikbaar. U kunt ook online een afspraak maken.

 

U vindt de polikliniek Cardiologie op de eerste etage van Maasziekenhuis Pantein. Volg route 113.

Specialismen