1. Home
  2. Cliëntenraad
  3. Werkwijze

Werkwijze

Om de belangen van cliënten zo goed mogelijk te kunnen behartigen, onderhoudt de Cliëntenraad contacten met instanties binnen en buiten het ziekenhuis. Om deskundig te kunnen adviseren, informeert de raad zich over te bespreken onderwerpen; indien gewenst laat de raad zich intern of extern adviseren.

 

Er is regelmatig overleg met de ziekenhuisdirectie. Daarnaast voeren leden van de Cliëntenraad jaarlijks een aantal gesprekken met verschillende functionarissen binnen het ziekenhuis.

Cliëntenpanels

Incidenteel heeft de Cliëntenraad contact met de voorzitter van de huisartsengroep in de regio. Ook zijn leden van de Cliëntenraad aanwezig bij de door het ziekenhuis georganiseerde cliëntenpanels. Gesprekken met vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen leveren voor de cliëntenraadsleden eveneens belangrijke informatie op.

De leden van de raad denken en praten ook mee over allerlei verbeterings- en vernieuwingsprojecten zodat daarbij ook het belang van de cliënt doorklinkt.

Aandachtspunten:

  • contact medische staf
  • kwaliteit zorg
  • geriatrie
  • palliatieve zorg
  • voeding
  • hygiëne