1. Home
  2. Cliëntenraad
  3. Visie / Missie

Visie / Missie

Visie

In de gezondheidszorg leeft steeds meer de opvatting dat het leveren van goede zorg niet kan zonder de cliënt erbij te betrekken. Verbeteringen in de zorg worden niet alleen vóór de cliënt gedaan, maar in samenwerking met de cliënt.

Cliëntenparticipatie is hierbij steeds de sleutel om de zorg af te kunnen stemmen op de wensen en behoeften van de cliënten. Zelf staat de cliënt meer en meer centraal. In een dergelijke ontwikkeling past een positieve cliëntenraad, die vooral is gericht op het cliëntenperspectief.

Dit betekent volgens de cliëntenraad dat:

  • de cliënt mag rekenen op volledige en duidelijke informatie van de zorgverlener;
  • de cliënt gesprekspartner is bij de keuze van behandeling;
  • de cliënt respectvol wordt bejegend;
  • de zorg aansluit bij de wensen en verwachtingen van de cliënt.

Missie

De cliëntenraad heeft tot taak om - binnen het kader van de doelstellingen van het Maasziekenhuis - in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten te behartigen. De cliëntenraad gaat niet in op individuele klachten van cliënten. Ook het informeren van een individuele cliënt is geen taak van de cliëntenraad, wèl het verstrekken van algemene informatie aan cliënten.

Om de belangen van de cliënten zo goed mogelijk te behartigen is de cliëntenraad actief in:

  • gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de directeur/bestuurder van het Maasziekenhuis Pantein;
  • onderhouden van contacten met de achterban (patiënten en hun familie en bezoekers);
  • onderhouden van ondersteunende contacten (verpleging, artsen en andere medewerkers van het ziekenhuis en externe beroepsgroepen;
  • professionaliseren van de cliëntenraad.