Maasziekenhuis Pantein Ontvangst balie
  1. Home
  2. Folders & video's
  3. Zenuwecho onderzoek
Patiëntenfolder

Zenuwecho onderzoek

Binnenkort heeft u een afspraak voor een echo onderzoek van de zenuwen en/of spieren. In deze folder leest u meer over het onderzoek, de voorbereiding en de nazorg.

Wat is een zenuwecho onderzoek?

Een echo onderzoek is een onderzoek waarbij de ligging en de dikte van de zenuwen en/of de spieren in beeld gebracht kan worden. Dit onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van geluidsgolven van een hoge frequentie. Mensen kunnen deze geluidsgolven niet horen. De geluidsgolven zijn niet schadelijk.

Voor het onderzoek

Voorbereiding

  • Wij verzoeken u op de dag van het onderzoek geen crème of olie te gebruiken op uw handen en armen of benen.
  • Bij onderzoek van uw handen en armen moet u uw polssieraden af doen. Het beste kunt u uw sieraden dan ook thuis laten.
  • Verder vragen wij u om makkelijk zittende kleding te dragen, zodat u eenvoudig het te onderzoeken lichaamsdeel vrij kunt maken of het kledingstuk kunt uitdoen.

Wat neemt u mee naar het ziekenhuis?

  • Neem uw legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) mee naar het onderzoek.
  • De medicijnen die u gebruikt in originele verpakking en een Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Dit overzicht kunt u opvragen bij uw apotheek als u (nog) geen toestemming heeft gegevens voor het delen van uw medicatiegegevens.

Melden

Het zenuwecho onderzoek vindt plaats op de afdeling Klinische Neurofysiologie (KNF). Deze afdeling bevindt zich op de 1e etage, routenummer 111. Hier meldt u zich bij de balie en vervolgens kunt u plaatsnemen in de wachtruimte. De laborant(e) komt u op het afgesproken tijdstip halen.

Het onderzoek

Verloop van het onderzoek

Tijdens het onderzoek zit u op een stoel of ligt u op een onderzoeksbank. De laborant brengt als eerste contactgel aan op de huid. Met een apparaatje dat geluidsgolven uitzendt (transducer) beweegt hij/zij over de huid. Het geluid wordt door de verschillende weefsels in het lichaam teruggekaatst. Het echoapparaat vangt de golven op en zet deze om in beelden. Zo brengt de laborant de structuur van de zenuw in beeld. Dit onderzoek is niet pijnlijk.

Zo nodig kijkt de neuroloog met de laborant mee tijdens het onderzoek.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 15 tot 30 minuten. De duur van het onderzoek hangt af van de aanvraag van de arts.

Na het onderzoek

Nazorg

Na het onderzoek is er geen verdere nazorg nodig.

Risico’s en mogelijke complicaties

Aan het onderzoek zijn geen risico's verbonden.

De uitslag

De resultaten van het onderzoek worden beoordeeld door een neuroloog. Uw behandelend arts ontvangt deze gegevens en stelt u op de hoogte van de resultaten.

Bericht van verhindering

Bent u op de afgesproken dag en tijdstip verhinderd, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met de afdeling KNF om een nieuwe afspraak te maken. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over het onderzoek, neemt u dan gerust contact op met de afdeling Klinische Neurofysiologie (KNF). De afdeling is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar op telefoonnummer 0485–84 55 84.

 

September 2019 – versie 1
NEU019

 

Specialismen