Maasziekenhuis Pantein Gebouw op afstand
  1. Home
  2. Behandeling & onderzoek
  3. Zwangerschapsdiabetes (Turks)
Patiëntenfolder

Zwangerschapsdiabetes (Turks)

?eker metabolizman?za bakabilmek için gebeli?iniz s?ras?nda size ?eker testi yap?ld?. Buna glikoz tolerans testi denilir. Büyük bir ihtimalle bu test olumsuz bir sonuç gösterdi. Bu bro?ür ile geçici veya kal?c? olan bu durum hakk?nda hangi tedaviyi, gebeli?inizin devam? ve gebelik sonras? için nelere dikkat etmeniz gerekti?i yaz?yor.

Specialismen