Maasziekenhuis Pantein Hal boven
  1. Home
  2. Behandeling & onderzoek
  3. Zwangerschapsdiabetes (Pools)
Patiëntenfolder

Zwangerschapsdiabetes (Pools)

Podczas ci??y jest kontrolowany poziom cukru we krwi. Ten test wykaza? ?e jeden lub wi?cej z Pani wyników by? nieprawidlowy. W tej broszurze mo?e Pani przeczytac wi?cej o tej (tymczasowej) chorobie, Jakie s? mo?liwe metody leczenia?

Jakie konsekwencje przynosi z sob? cukrzyca dla zrowia matki i dziecka i jej wp?yw na pózniejsze ci?z? i zdrowie.

Specialismen