Maasziekenhuis Pantein Ontvangst balie
  1. Home
  2. Behandeling & onderzoek
  3. Onderzoek bloeddrukregulatie rondom de maaltijd
Patiëntenfolder

Bloeddrukregulatie onderzoek rondom de maaltijd

In overleg met uw behandelend arts is besloten om nader onderzoek te doen naar uw bloeddrukregulatie rondom de maaltijd. In deze folder vindt u meer informatie over dit onderzoek.

De bloeddruk is de druk die wordt uitgeoefend op de wanden van de bloedvaten. Deze druk is niet constant, maar stijgt en daalt, bijvoorbeeld bij inspanning. Het lichaam probeert de druk zoveel mogelijk stabiel te houden. 
Soms raakt de bloeddrukregulatie verstoord. U kunt dan langere tijd een te lage bloeddruk hebben, waardoor klachten ontstaan, zoals:
  • vallen,
  • kortdurend verlies van bewustzijn,
  • duizeligheid.

Vooral bij ouderen kunnen deze verschijnselen ernstige gevolgen hebben. Dit wordt postprandiale hypotensie genoemd. Het onderzoek naar uw bloeddruk-regulatie geeft uw arts meer informatie over de achtergrond van uw klachten.

Een afspraak maken

De secretaresse van de polikliniek Klinische Geriatrie plant een afspraak voor het onderzoek. U krijgt een afspraak-brief mee of deze wordt per post thuisgestuurd.

Bericht van verhindering

Bent u op de afgesproken datum ziek of om een andere reden verhinderd, belt u dan zo spoedig mogelijk met de poli Klinische Geriatrie op telefoonnummer 0485-84 57 56. Er kan dan een andere patiënt in uw plaats komen.

Voorbereiding op het onderzoek

Op de dag van het onderzoek neemt u uw medicijnen zoals u gewend bent in met water, tenzij dit anders is afgesproken met uw behandelend arts.
  • Neemt u een overzicht van uw medicatie mee.
  • Het is gemakkelijk als u kleding draagt met korte mouwen.
  • Wij stellen het op prijs als u een familielid of mantel-zorger meeneemt naar het onderzoek.
  • Bent u diabeet? Dan vindt het onderzoek rond lunchtijd plaats. U neemt uw gebruikelijke lunch mee naar het ziekenhuis. De geriater bespreekt dit van tevoren met u. 

Het onderzoek

Bij binnenkomst in het ziekenhuis meldt u zich aan bij de registratiebalie route 023 met een geldig legitimatiebewijs. Doet u dit bij voorkeur 10 minuten voor uw afspraak. Daarna gaat u naar de poli Klinische Geriatrie, route 114. Een verpleegkundige begeleidt u naar de onderzoeksruimte.

U krijgt een bloeddrukband om uw arm. Met deze band wordt iedere 10 minuten uw bloeddruk gemeten. Vervolgens krijgt u een vloeibare maaltijd. Dit is een drankje met een zoete smaak, dat een volwaardige maaltijdvervanger is. Gedurende anderhalf uur wordt uw bloeddruk gemeten. Na het onderzoek mag u naar huis.

Wanneer u diabetesmedicatie gebruikt, volgt u een ander programma. Uw arts bespreekt dit van tevoren met u.

Uitslag

Er wordt een afspraak gemaakt voor een uitslaggesprek. Uw arts vertelt u dan wat er uit het onderzoek is gekomen en wat dat voor u betekent.

Meer informatie

Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met de polikliniek Klinische Geriatrie. Het telefoonnummer is 0485-84 57 56.

Juli 2020 – Versie 3
GER016G