Maasziekenhuis Pantein Hal boven
  1. Home
  2. Behandeling & onderzoek
  3. Liesbreukoperatie bij kinderen
Patiëntenfolder

Liesbreukoperatie bij kinderen

Uw kind is doorverwezen voor een liesbreukoperatie. Deze behandeling vindt plaats onder narcose. Voor kinderen, en ook voor u zelf, kan dit een spannende gebeurtenis zijn. Een goede voorbereiding op de ingreep is daarom belangrijk. In deze folder vindt u informatie over een goede voorbereiding op de ingreep.

Wat is een liesbreuk?

Een liesbreuk is een uitstulping van het buikvlies op een zwakke plek in de buikwand. De breuk is herkenbaar als een zwelling in de lies.

Tijdens de ontwikkeling van een embryo in de baarmoeder zakken bij de jongetjes de testikels. Daarbij nemen ze het buikvlies mee. Ook bij meisjes daalt het buikvlies. Zo ontstaat een aangeboren breuk, die meestal vlak voor de geboorte sluit. Vindt deze sluiting niet of onvoldoende plaats, dan kan na de geboorte een liesbreuk ontstaan.

Een liesbreuk verdwijnt nooit vanzelf, maar kan wel groter worden. Een enkele keer komt het voor dat een breuk bekneld raakt. Dat gaat samen met veel pijn en dan is een spoedoperatie nodig.

Voorbereiding op de opname

Voorbereiding

Om uw kind te kunnen voorbereiden op de operatie en de narcose is het belangrijk dat u zelf goed op de hoogte bent van de gang van zaken in het ziekenhuis. Van de behandelend arts, de anesthesioloog en de (informatie)verpleegkundige krijgt u informatie over de opname en de voorbereiding hierop. Veel van deze informatie kunt u nog eens rustig nalezen in deze folder en de folders ‘Anesthesie bij kinderen’ en ‘Wegwijzer dagopname bij kinderen’. Hierin vindt u onder andere informatie over:

  • Ouderparticipatie.
  • Hoe bereid ik mijn kind voor op de opname?
  • Wat neem ik mee naar het ziekenhuis?
  • Hoe laat en waar melden we ons de dag van opname?

De dag vóór de ingreep

Ter voorbereiding op de behandeling, volgt u de instructies zoals u die heeft gekregen van de behandelend arts, de anesthesioloog en de informatieverpleegkundige.

Wanneer uw kind dagelijks medicijnen gebruikt, moet hij die normaal doorgebruiken, tenzij u wordt verteld dat het medicijngebruik moet worden gestaakt. Het gebruik van aspirine moet bijvoorbeeld al een week voor de operatie gestopt worden.

De operatie vindt plaats onder narcose. Daarom mag uw kind de avond voor de operatie vanaf twaalf uur ’s nachts niets meer eten. Hij mag ook niets meer drinken, behalve wat water tot 06.00 uur ’s ochtends. Heeft de anesthesioloog andere afspraken met u gemaakt, dan gelden deze (andere) afspraken (zie ook de folder ‘Anesthesie bij kinderen’).

Opname in het ziekenhuis

De opnamedag

Op de afgesproken dag en tijd meldt u zich samen met uw kind bij de balie van de verpleegafdeling waar u door een verpleegkundige wordt ontvangen. Samen gaat u naar de kamer, waar een bed voor uw kind klaar staat. Uw kind kan een pyjama of T-shirt aandoen. De verpleegkundige voert de controles uit, zoals het tellen van de hartslag aan de pols en noteert de temperatuur. Hierna mag uw kind op de kamer spelen totdat het aan de beurt is om geopereerd te worden.

In de operatiekamer

In de folder ‘Anesthesie bij kinderen’ kunt u meer lezen over de gang van zaken op de operatieafdeling.

De ingreep

Tijdens de liesbreukoperatie maakt de chirurg een snede op de plaats van de breuk en brengt de breuk weer terug in de buikholte. De chirurg zoekt de breukzak op en verwijdert deze. Hierna sluit de chirurg de breukpoort en de huid weer.

Na de ingreep

Uw kind gaat na de ingreep naar de verkoeverkamer. Daar vindt de eerste opvang plaats. Uw kind krijgt hier eventueel pijnstillers. Als uw kind wakker begint te worden, mag u naar hem toe. Als uw kind goed wakker is, komt de verpleegkundige u en uw kind weer ophalen om weer naar de verpleegafdeling te gaan.
Uw kind kan tijdens de operatie een infuus hebben gekregen. Via het infuusslangetje wordt dan vocht toegediend. Dit infuus wordt verwijderd als uw kind geplast heeft, zelf weer voldoende drinkt en niet misselijk is. Wanneer uw kind weer mag starten met drinken, wordt afgesproken door de anesthesioloog. Eenmaal terug op de kamer wordt de wond gecontroleerd en het aantal hartslagen geteld aan de pols.

Klaagt uw kind over misselijkheid of pijn, meld dit dan bij de verpleegkundige. Direct na de liesbreukoperatie en de eerste twee tot drie dagen daarna is de wond nog gevoelig. Ook kunnen alle bewegingen, ook diep ademhalen en hoesten pijnlijk zijn. Merkt u dat er slijm in de longen zit, dan is het van belang dit goed op te hoesten. Door tijdens het hoesten de wond met de handen te ondersteunen en de knieën te buigen, vermindert de pijn.

Als uw kind zich na een tijdje weer goed voelt, mag hij of zij uit bed en de eigen kleren weer aantrekken. Daarna mag uw kind nog even in de speelkamer spelen.

Tijdens het ontslaggesprek wordt de nazorg besproken. U krijgt een afspraak mee voor de poliklinische controle. Daarna mag u met uw kind weer naar huis. Het is belangrijk dat hierbij twee volwassenen aanwezig zijn. Sommige kinderen worden onderweg niet lekker of vragen veel aandacht en het is goed dat er dan buiten de bestuurder iemand voor het kind kan zorgen.

Mogelijke complicaties

Geen enkele ingreep is vrij van de kans op complicaties. Ook bij deze operatie zijn er de normale risico’s op complicaties als een nabloeding of wondinfectie.

Na de operatie kan uw kind een kleine bloeding krijgen. U hoeft zich daarover geen zorgen te maken. Een bloeding herkent u na enkele dagen aan een blauwe verkleuring in het wondgebied. Die verkleuring kan uitzakken naar de basis van de penis bij jongens en bij meisjes naar de grote schaamlippen.

Het kan voorkomen dat er na verloop van tijd opnieuw een liesbreuk ontstaat op dezelfde plaats, hoewel de operatie geslaagd lijkt. Hoe een nieuwe breuk wordt hersteld, bespreekt de chirurg met u. Meestal is er dan weer een nieuwe operatie nodig.

Na de opname

Weer thuis

De wond heeft geen speciale verzorging nodig. Zo nodig bedekt u de wond met een pleister. Als de wond droog is, hoeft er niets meer op.

Vanaf 12 uur na de operatie mag uw kind kort (maximaal 10 min) douchen. Baden, saunabezoek en zwemmen zijn na 10 dagen weer mogelijk.

Uw kind krijgt in principe geen concrete leefregels opgelegd. Het is van belang dat hij/zij niet te snel te actief wordt. De ervaring leert dat kinderen van nature goed luisteren naar hun lichaam en niet meer doen dan op dat moment kan.

Meer informatie

Heeft u nog vragen, aarzelt u dan niet deze te stellen aan de chirurg of verpleegkundige. Meer informatie vindt u ook in de folders ‘Anesthesie bij kinderen’ en ‘Wegwijzer dagopname bij kinderen’.

Bij vragen of problemen na de ingreep, kunt u altijd contact opnemen met de polikliniek Chirurgie op telefoonnummer 0485-84 53 35. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp op telefoonnummer 0485-84 53 31.

Algemene informatie kunt u ook krijgen bij:
Stichting Kind en Ziekenhuis,
Postbus 197
3500 AD Utrecht
Telefoonnummer: 085-020 12 65
E-mail: info@kindenziekenhuis.nl 
Website: www.kindenziekenhuis.nl 

 


September 2019 – Versie 3
CHI009