Maasziekenhuis terrein
 1. Home
 2. Behandeling & onderzoek
 3. Kuurspecifieke patiënteninformatie Capox/Bevacizumab
Patiëntenfolder

Kuurspecifieke patiënteninformatie Capox/Bevacizumab

Deze kuur bestaat uit:

 • Twee verschillende cytostatica (=chemomiddelen):
  • Cap = Capecitabine tabletten
  • Ox = Oxaliplatine
 • Een monoklonaal antilichaam (monoklonale antilichamen zijn medicijnen die de groei van kankercellen op verschillende manieren kunnen remmen):
  • Bevacizumab

Daarnaast worden er enkele andere medicijnen voorgeschreven. Deze dienen ter ondersteuning van de behandeling,  bijvoorbeeld om bijwerkingen te verminderen. 

De volgende kuur start in principe 3 weken na dag 1 (mits de bloed- en urineuitslagen goed zijn).

Behandeling

Schema van de behandeling
Cytostatica/
Monoklonaal
Antilichaam
Dag 1 Dag 2 t/m 14 Dag 15 t/m 21
Capecitabine Tabletten 1 keer per dag afgesproken dosis innemen
‘s avonds.

Tabletten 2 keer per dag 
afgesproken dosis innemen.

Minimaal 10 uur tussen tijd van inname.

Dag 15 ’s ochtends laatste tabletten innemen.

Daarna Rust.

Oxaliplatine Via infuus    
Bevacizumab Via infuus    

Op dag 1 krijgt u de medicijnen oxaliplatine en bevacizumab per infuus toegediend. De behandeling per infuus duurt 4 uur.

Op dag 1 neemt u en na het avondeten de door de arts voorgeschreven dosis Capecitabine tabletten in. Zorg er dus voor dat u ongeveer een half uur voor de inname van de Capecitabine tabletten iets gegeten hebt.

Op dag 2 tot en met dag 14 neemt u twee keer per dag (na het ontbijt en na het avondeten) de door de arts voorgeschreven dosis Capecitabine tabletten in. Denk aan minimaal 10 uur tussen tijd van inname.

Op dag 15 neemt u na het ontbijt de laatste tabletten in. Hierna gebruikt u geen Capecitabine tabletten meer tot en met dag 21.

Vis eten en/of visolie gebruik bij chemotherapie

24 uur voor tot en met 24 uur na de chemotherapie mag u geen vette vis of visolie gebruiken!

Producten met visolie lijken de werking van sommige soorten chemotherapie tegen te werken. Het advies is daarom om een heel korte periode, dat wil zeggen alleen 24 uur voor en 24 uur na het moment dat de chemotherapie wordt toegediend, geen visoliesupplementen of vette vis te gebruiken. Dit advies geldt vooralsnog alleen voor patiënten die met Irinotecan, Cisplatin, Carboplatin en Oxaliplatin worden behandeld (dit advies wordt aangehouden om geen onnodige risico’s te lopen).

Onder de vette vissoorten vallen onder andere haring, bokking, makreel, zalm, sardientjes en ansjovis. Ook zeewier bevat PIFA’s (Platinum-induced fatty acids), dit zijn stoffen die in visolie zitten en in supplementen van visolie.

Magere vissoorten zoals schol, tong, kabeljauw, koolvis, tilapia en pangasius kunt u wel gebruiken. Als u drinkvoeding gebruikt, vraag dan aan uw diëtist om een variant zonder toevoeging van visolie. Wat betreft visolie in sondevoeding; het is vermoedelijk geen probleem om de sondevoeding voort te zetten, omdat dergelijke sondevoeding slechts een hele lage hoeveelheid visolie bevat.

Bijwerkingen

De algemene bijwerkingen die bij chemotherapie kunnen optreden kunt u lezen in de chemobehandelwijzer.

Op www.bijwerkingenbijkanker.nl kunt u de uitgebreide specifieke bijwerkingen nalezen van deze kuur. Eventueel kan de oncologieverpleegkundige deze informatie voor u uitprinten.

De meest voorkomende specifieke bijwerkingen bij deze kuur zijn:

 • Door het infuus met Oxaliplatin is het mogelijk dat u tintelingen of een doof gevoel in de vingers en tenen krijgt. Het middel kan de zenuwen prikkelen en deze klachten worden verergerd door koude. Om deze klachten te  voorkomen/verminderen wordt tijdens het toedienen van de Oxaliplatin een molton over de infuusarm gelegd. De klachten kunnen enkele dagen tot de gehele kuurperiode aanhouden. Het is belangrijk deze klachten te bespreken met de arts of de oncologieverpleegkundige. U wordt geadviseerd om grote temperatuurverschillen te vermijden. Neem in de winter alvast een sjaal, muts, handschoenen en dikke sokken mee voor na het infuus.
 • Het kan gebeuren dat u tijdens of na het infuus met Oxaliplatin het gevoel heeft dat u niet goed kunt slikken of  ademhalen. Dit is alleen een gevoel, er vindt geen echte vernauwing plaats. Dit gevoel treedt vaak op bij blootstelling aan koude en gaat meestal binnen enkele seconden tot minuten over. Vermijd het drinken/eten van koude dranken/voeding. Gebruik geen ijsklontjes bij bijvoorbeeld een droge mond.
 • Door het infuus met Oxaliplatin is krachtsvermindering in de infuusarm mogelijk.
 • De huid van de infuusarm kan gevoeliger zijn.
 • Roodheid en zwelling van de handpalmen en de voetzolen kunnen ontstaan, waardoor uw huid kan vervellen (“handvoet-syndroom”) t.g.v. de Capecitabine tabletten.
 • Capecitabine tabletten kunnen eerder kans geven op diarree. Indien u 4 keer per dag (of meer) diarree hebt dient u contact op te nemen met afdeling B1 of (buiten kantoortijden) met de Spoed Eisende Hulp van het ziekenhuis (voor telefoonnummers zie boekje Chemobehandelwijzer)!
  ALS aan u dan het advies wordt gegeven om te starten met Loperamide (Imodium) dan dient u dit volgens onderstaand schema in te nemen:
  • U start met het innemen van 2 capsules Loperamide van 2 mg (totaal 4 mg).
  • Vervolgens neemt u elke 2 uur 1 capsule. Zet dit voort tot 12 uur na de laatste dunne ontlasting (’s nachts hoeft u hiervoor geen wekker te zetten).
  • De totale tijd dat u Loperamide mag gebruiken is maximaal 48 uur, dus maximaal 24 capsules verdeeld over 48 uur. Zijn de klachten niet over dan dient u weer contact op te nemen met het ziekenhuis zoals boven beschreven.
 • Bevacizumab kan een verhoogde bloeddruk tot gevolg hebben.
 • Er wordt voor elke kuur urineonderzoek gedaan om te kijken of er eiwitten in de urine te vinden zijn. Dit kan komen ten gevolge van de Bevacizumab.
 • Dit monoklonaal antilichaam kan ook een slechtere wondgenezing tot gevolg hebben of zorgen voor bloedingen (neus, tandvlees, vagina, darm)

Medicijnen tegen de misselijkheid

Bij elke kuur standaard de onderstaande medicijnen tegen de misselijkheid innemen.

Schema voor innemen medicijnen tegen misselijkheid
Medicijn Dag 2 Dag 3 Dag 4
Granisetron
2 mg tablet
’s ochtends
1 tablet innemen
   
Dexamethason
4 mg tablet
’s ochtends
2 tabletten
innemen
’s ochtends
2 tabletten
innemen
’s ochtends
2 tabletten
innemen

Mochten de bovenstaande medicijnen onvoldoende helpen, dan mag u, naast bovenstaande schema zo nodig 1 tot 3 keer per dag 1 tablet Metoclopramide 10 mg innemen bij misselijkheid.

Omgaan met uitscheidingsproducten

Bij deze kuur kunnen tot 2 dagen na inname van de laatste Capecitabine tabletten (Xeloda) nog resten chemomiddelen in uw uitscheidingsproducten aanwezig zijn. De hygiënische maatregelen hieromtrent kunt u lezen in de chemobehandelwijzer.

Medicatieschema
Datum Ochtend Ochtend Avond Avond Bijwerkingen
 

500 mg
tablet

150 mg
tablet
500 mg
tablet
150 mg
tablet
 
           
           
           
           
           
           
           
           

 

April 2021
nr. 2259