Maasziekenhuis Pantein Gebouw op afstand
  1. Home
  2. Behandeling & onderzoek
  3. Inwendige oogontsteking (uveïtis)
Patiëntenfolder

Inwendige oogontsteking (uveïtis)

De oogarts heeft bij u een inwendige oogontsteking (uveïtis) vastgesteld. In deze folder leest u meer over deze ziekte en de behandeling ervan. Omdat uveïtis een verzamelnaam is voor alle inwendige oogontstekingen, is de uitleg algemeen gehouden. Dit betekent dat niet alle opmerkingen in deze folder voor alle uveïtis-patiënten gelden.

Specialismen