Maasziekenhuis Pantein Gang
 1. Home
 2. Behandeling & onderzoek
 3. Fysiotherapie na een hartoperatie
Patiëntenfolder

Fysiotherapie na een hartoperatie

U bent overgeplaatst naar Maasziekenhuis Pantein nadat u een hartoperatie heeft ondergaan in een ander ziekenhuis. Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis en na ontslag uit het ziekenhuis wordt u onder andere begeleid door de fysiotherapeut. Samen met de fysiotherapeut gaat u werken aan uw herstel op het gebied van bewegen. In deze folder leest u informatie over het herstel, het belang van bewegen, adviezen over de opbouw van activiteiten en de begeleiding door de fysiotherapeut.

Herstel van het borstbeen

Het duurt ongeveer 6 weken voor het borstbeen volledig aan elkaar is gegroeid. Het is mogelijk dat de wond in de eerste periode na de operatie nog wat trekt. Vooral hoesten, niezen en lachen kan gevoelig zijn. Op deze momenten kunt u een kussentje stevig tegen uw borst aandrukken waarmee u tegendruk creëert. Op deze manier ontstaat er minder rek waardoor u minder last kunt ervaren. Probeert u daarnaast zoveel mogelijk rechtop en ‘ontspannen’ te lopen en ‘normaal’ te bewegen.

Aan de borstkas hechten een groot aantal spieren die we gebruiken tijdens de normale dagelijkse activiteiten. Deze spieren zijn tijdens de operatie flink opgerekt. Dit voelt u in de weken en maanden na de operatie. Hierdoor kan pijn in de nek, rug, schouders en borst ervaren. De hersteltijd van borstbeen en omliggende spieren varieert van 2 tot 6 maanden. De pijn moet over de tijd afnemen, maar kan daarin pieken en dalen vertonen. Een mindere dag zal geen uitzondering zijn, ook na een aantal maanden niet. Goede pijnstilling is belangrijk. Pijn in het nek-/schoudergebied kan met warmte verlicht worden.

Het belang van bewegen

Er zijn verschillende risicofactoren voor het ontstaan van hart en vaatziekten zoals roken, erfelijkheid of te weinig bewegen. Sommige factoren kunt u zelf beïnvloeden, bijvoorbeeld bewegen. Door minimaal iedere week 150 minuten matig-intensief te bewegen en twee keer per week spierkrachtoefeningen te doen, verkleint u al de kans op hart- en vaatziekten. Hiermee voldoet u ook aan de landelijke norm voor bewegen.

Bewegen heeft nog meer voordelen:

 • Bewegen houdt uw hart en bloedvaten in conditie.
 • Door te bewegen kunt u beter ontspannen en ‘beter’ slapen waardoor u ’s ochtends beter uitgerust opstaat.
 • Bij voldoende beweging stijgt het goede cholesterolgehalte (HDL).
 • Uw gewicht blijft ‘gemakkelijker’ op peil.
 • Bewegen is gunstig voor de spijsvertering.
 • Door te bewegen remt u het proces van het brozer worden van uw botten.

In het ziekenhuis

Tijdens uw opname in het ziekenhuis komt er elke werkdag een fysiotherapeut bij u langs om u te begeleiden bij uw herstel op het gebied van bewegen.
De eerste twee weken na de operatie zijn ademhalingsoefeningen belangrijk omdat het gebruiken van de gehele longcapaciteit bevorderd moet worden. Door pijnklachten in de borstregio kunt u oppervlakkiger gaan ademen. Ook omdat u na de operatie minder actief bent, is de ademhaling minder diep. Dit vergroot de kans op luchtweg- of longinfecties. Om infecties te voorkomen, is het stimuleren van een diepe ademhaling door middel van oefeningen belangrijk. Als er slijm in de luchtwegen of longen zit, moet u dit ophoesten om een infectie te voorkomen. Naarmate u meer en intensiever gaat bewegen, wordt de diepe ademhaling en daarmee het ventileren van de longen weer voldoende door het lichaam zelf gedaan.
De ademhalingsoefeningen vindt u achter in deze folder.

Oefeningen voor schouder en borst

Al in het ziekenhuis kunt u vast wat rustige oefeningen voor schoudergordel en borstkas uitvoeren. Deze oefeningen helpen om de beweeglijkheid te handhaven, pijn te verminderen en angst voor het bewegen rondom de operatiewond te verminderen.

1. Reiken

 • Ga rechtop zitten.
 • Houd één arm gestrekt langs uw hoofd en de andere arm langs uw lichaam. Reik naar het plafond. Houd … tellen vast.
 • Kom terug. Herhaal met de andere arm. Houd 3-5 tellen vast.
 • Herhaal de oefening 5-10 keer.

2. Schouders optrekken

 • Ga rechtop zitten.
 • Trek uw schouders op en laat uw armen los langs uw lichaam hangen. Voel de spanning in de nek- en schouderspieren.
 • Laat dan de schouders los en laat ze rustig zakken.
 • Herhaal deze oefening 5-10 keer.

3. Schouders openen

 • Ga rechtop zitten.
 • Leg uw handen losjes in de nek. Houd uw bovenarmen horizontaal.
 • Beweeg uw ellebogen zo ver mogelijk naar voren. Houd 3-5 tellen vast en ga weer terug.
 • Beweeg uw ellebogen dan zo ver mogelijk naar achteren. Houd 3-5 tellen vast en ga weer terug.
 • Herhaal de oefening 5-10 keer.

4. Leunen

 • Ga rechtop zitten.
 • Beweeg uw bovenlichaam zo ver mogelijk zijwaarts.
 • Kom langzaam terug en wissel van richting.
 • Herhaal de oefening 5-10 keer.

5. Omdraaien

 • Ga rechtop zitten.
 • Laat uw armen ontspannen naast uw lichaam hangen.
 • Draai uw bovenlichaam zo ver mogelijk naar rechts.
 • Kom weer terug en draai uw bovenlichaam dan zo ver mogelijk naar links. Let erop dat uw onderlichaam niet meedraait.
 • Herhaal deze oefening 5-10 keer.

6. Cirkels draaien

 • Ga rechtop staan.
 • Leg uw handen losjes op uw schouders.
 • Draai grote kringen met uw ellebogen, alsof u aan het borstcrawlen bent.
 • Draai eerst vooruit en daarna achteruit.

Naar huis en dan?

Het herstellen van een hartoperatie duurt globaal een half jaar tot een jaar. Naast het lichamelijke herstel moeten alle gebeurtenissen ook emotioneel een plekje krijgen. U moet weer vertrouwen krijgen in uw eigen lichaam en in het leven. Het kost tijd om dit te verwerken. Er zullen goede dagen bij zitten, maar ook een mindere dag zal zeker geen uitzondering zijn. Het doel van de hartrevalidatie is u te begeleiden in dit herstelproces.

Vermoeidheid is een veel voorkomende klacht na een hartoperatie. Deze klachten hebben onder andere te maken met het lichamelijke herstel: het hart heeft al dan niet schade opgelopen en moet nu functioneren in deze nieuwe situatie. Daarnaast bent u tijdens uw verblijf in het ziekenhuis minder actief geweest waardoor uw conditie is verminderd. Ook spelen bijwerkingen van een aantal medicijnen een rol bij vermoeidheidsklachten. Als laatste is het emotionele aspect en daarbij het accepteren van de gebeurtenissen ook een belangrijke factor die energie van u vraagt.

Belasting en belastbaarheid

Om op een goede manier bezig te zijn met uw herstel zijn de volgende twee begrippen belangrijk:

 • Belasting: dit is de mate waarin u uw lichaam belast met dagelijkse activiteiten.
 • Belastbaarheid: dit is wat uw lichaam aan kan wat betreft activiteiten.

Wat u van uw lichaam vraagt (belasting) moet afgestemd zijn op wat uw lichaam aan kan (belastbaarheid).
Als de belasting in verhouding tot de belastbaarheid te hoog is, kan dit klachten tot gevolg hebben.
Belangrijk om te onthouden, is dat u wel moe mag worden van de inspanning (Borgscore 12/13), maar niet buiten adem mag raken (Borg-score 16 en hoger).

Borgschaal

Opbouwen van activiteiten

Thuis mag u rustige inspanningen zoals lopen, verder gaan opbouwen. U start met de afstand die u in het ziekenhuis heeft afgelegd. Dit kunt u rustig aan verder opbouwen. Ook lichte huishoudelijke taken, zoals koffie zetten, vaatwasser uitruimen of bloemen water geven, kunt u gaan hervatten.
Tijdens bewegen of lichte til activiteiten moet u altijd symmetrisch werken om geen eenzijdige druk- of trekkrachten op uw borstbeen te creëren. In verband met het herstel van het borstbeen mag u de eerste 6 weken geen zware voorwerpen tillen. Lichte voorwerpen tillen mag, maar zorg dat u hierbij geen pijnklachten ervaart. Zorgt u ervoor dat u de activiteiten over de dag verspreidt om uw lichaam hersteltijd te geven.

Inspanningen die u in het begin ook moet vermijden, zijn:

 • een zware boodschappentas tillen;
 • de hond uitlaten;
 • stofzuigen;
 • activiteiten waarvan u buiten adem raakt.

Voor de psychische belasting geldt eigenlijk hetzelfde. Als u bijvoorbeeld vermoeid raakt van bezoek, spreek dit dan uit zodat u de rust kunt nemen die uw lichaam nodig heeft.

Neemt u niet te veel hooi op uw vork. Herstellen betekent eerst: ‘uzelf sparen’ en ‘weinig oefenen’ en dit langzaam omdraaien tot: ‘veel oefenen’ en ‘weinig sparen’.

Hartrevalidatie

Bij ontslag uit het ziekenhuis krijgt u een afspraak mee voor het hartrevalidatieprogramma. Het hartrevalidatieprogramma wordt individueel samengesteld, niet iedereen doorloopt hetzelfde programma. Een absolute voorwaarde voor resultaat van de hartrevalidatie is motivatie. Het is van belang dat u zelf wil werken aan uw herstel.

Tijdens de hartrevalidatie wordt u begeleid door verschillende zorgverleners van het hartrevalidatieteam. In de FIT-module werkt u samen met de fysiotherapeut aan het opbouwen van bewegingsactiviteiten. Tijdens deze FIT module werken we met doelen afgestemd op uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld het leren kennen van uw eigen lichamelijke grenzen, het overwinnen van bewegingsangst en een begin maken met het weer opbouwen van conditie. Een belangrijk doel van de hartrevalidatie is het ontwikkelen en onderhouden van een actieve leefstijl.

Tijdens de FIT-module gaat u 2 keer per week een uur sporten. De FIT-module duurt 3 weken. U sport in groepsverband met andere hartpatiënten. Iedereen sport op zijn eigen niveau. Tijdens het inspannen moet u luisteren naar uw lichaam. Hiervoor wordt onder andere gebruik gemaakt van de Borgscore. Op deze manier leert u inspannen op gevoel, zodat u dit thuis ook kunt gebruiken tijdens inspanning.

Naast de FIT-module begeleidt de fysiotherapeut ook de ontspanningsmodule. Mensen die aan hun herstel werken geven vaak aan dat zij hun ‘grenzen willen leren kennen’. Hoever kunt u gaan met belasten zodat u zich aan de ene kant niet te veel ontziet, maar anderzijds ook niet onnodig forceert? Daarom is het belangrijk om de signalen van uw lichaam te leren herkennen en er tijdig naar te luisteren. Met behulp van ontspanningsinstructies kunt u oefenen in het ‘voelen’. Dit voelen betekent dat u leert om lichaamssignalen beter waar te nemen. Het is erg belangrijk dat er een balans is tussen inspanning en ontspanning, tussen actie en rust. Tijdens rust of ontspanning is het lichaam heel actief met zijn herstel bezig. Dit herstel is nodig om weer een volgende prestatie te kunnen leveren. Bovenstaande wordt onder andere geoefend door middel van het bewust leren aanspannen en weer ontspannen van spiergroepen. Ook is aandacht voor de ademhaling of een combinatie van deze oefeningen. De ontspanningsmodule bestaat uit 4 bijeenkomsten van 1 uur.

Autorijden en fietsen

Tot 4 weken na de operatie mag u niet autorijden. U bent in deze periode niet verzekerd. Dit is zo bepaald door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen. Wanneer u na deze periode voor de eerste keer weer in de auto stapt, is het raadzaam om iemand mee te nemen en te beginnen met kleine afstanden.
Fietsen moet u eveneens vermijden tot 6 weken na de operatie.
Dit omdat u zou kunnen vallen, met nare effecten op de operatiewond en/of het borstbeen. Na 6 weken mag u het fietsen langzaam gaan opbouwen.

Werkhervatting

Uw bedrijfsarts begeleidt u bij het hervatten van uw werk. De bedrijfsarts bespreekt met u hoe en wanneer u weer kunt terugkeren in het arbeidsproces.

Sport en hobby

Tijdens de FIT-module begeleidt de fysiotherapeut u ook bij het weer oppakken van sport en hobby’s. De fysiotherapeut adviseert u over sportactiviteiten afgestemd op uw persoonlijke situatie. Als u al een sport beoefende, adviseren en begeleiden wij u over het moment waarop u weer kunt gaan sporten.

Seksualiteit

In principe is dit weer mogelijk. Er is echter sprake van een emotionele, onzekere en spannende tijd voor u en uw partner. Als u toch problemen ondervindt, bijvoorbeeld de zin in seks is verdwenen of er is sprake van angst bij u of uw partner, negeer dit dan niet. Het is belangrijk de gevoelens rond seksualiteit met elkaar te bespreken en eventueel ook met uw huisarts. Tevens kunnen sommige medicijnen hierop van invloed zijn.

Ademhalingsoefeningen

Onder begeleiding van de fysiotherapeut bent u begonnen met ademhalingsoefeningen. Bij deze methode worden verschillende manieren van ademen met elkaar afgewisseld met als doel de luchtwegobstructie verminderen, ontspanning te creëren en de kans op een longontsteking zo klein mogelijk te maken. Deze oefeningen dient u regelmatig zelfstandig te herhalen, iedere … uur.

1. Ontspannen buikademhaling

 • Leg beide handen op de buik en voel hoe deze omhoog komt bij de inademing en bij de uitademing omlaag gaat.
 • Adem zo rustig mogelijk in door de neus en uit door de mond.
 • Herhaal dit 10 keer.

Ontspannen buikademhaling

2. Geperste lipademhaling

 • Probeer zo diep mogelijk en maximaal in te ademen door de neus en houd deze inademing 3 seconden vast. Probeer deze inademing vanuit de buik te laten plaatsvinden.
 • Blaas de lucht langzaam uit tegen getuite lippen.
 • Herhaal dit 3 keer.

geperste lipademhaling

3. Huffen

 • Adem normaal in en stoot de ingeademde lucht in één keer zo krachtig mogelijk uit (huffen). Dit is te vergelijken met het beslaan van een spiegel of brillenglazen.
 • Herhaal dit 3 keer.
 • Het kan zijn dat u tijdens het huffen spontaan moet hoesten.

huffen

4. Hoesten

 • Probeer te hoesten terwijl u de wond van uw borst ondersteunt met een kussentje.

Hoesten

Ademcoach

Naast bovenstaande oefeningen bent u ook gestart met de ademcoach. Leest u onderstaande uitleg zodat u deze oefening op de juiste manier kunt uitvoeren.

1. Houd of zet het oefentoestel rechtop. Bij het inademen is het belangrijk dat de gele luchtvlotter tussen de twee blauwe streepjes blijft. Aan de rechterkant kunt u het gele blokje schuiven naar het volumeniveau dat u heeft bereikt.

Ademtoestel

2. Adem normaal uit. Plaats daarna uw lippen stevig rond het mondstuk. Adem langzaam maximaal in om de zuiger in de kamer omhoog te brengen. Wanneer de inademing is voltooid, verwijdert u het mondstuk, en ademt u normaal uit.
Herhaal 5 keer.

Ademtoestel en coach

Belangrijk!

Houd nooit uw hoest in!
Hoesten is een reactie van het lichaam om vreemde stoffen en irriterend slijm uit de luchtpijp en de luchtwegen te verwijderen.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Schrijf ze op en stel ze gerust tijdens de behandeling. Heeft u thuis nog vragen? Dan kunt u altijd contact opnemen met de afdeling Fysiotherapie op telefoonnummer 0485-84 52 55 of via e-mail: therapie@pantein.nl