Maasziekenhuis Pantein Ontvangst balie
  1. Home
  2. Behandeling & onderzoek
  3. Carpale tunnel syndroom spreekuur (CTS spreekuur)
Patiëntenfolder

Carpale tunnel syndroom spreekuur (CTS spreekuur)

U bent verwezen naar het CTS-spreekuur in het Maasziekenhuis. Mogelijk is er bij u sprake van het Carpale Tunnel Syndroom. In deze folder leest u hoe het spreekuur verloopt, welk onderzoek er gedaan wordt en wat de mogelijke behandelingen zijn.

 

 

Carpale Tunnelsyndroom

In de onderarm loopt een belangrijke zenuw via de pols naar de hand. Bij de pols loopt deze zenuw samen met de buigpezen van de vingers door een smal kanaal, de carpale tunnel. Als er te veel druk op dit kanaal komt, kan er een zwelling ontstaan. De zenuw komt dan steeds meer bekneld te zitten waardoor klachten ontstaan, zoals hinderlijke tintelingen, pijn en doofheid. Soms is er zelfs sprake van krachtsverlies. ’s Nachts worden de klachten vaak erger waardoor een goede nachtrust flink verstoord kan worden.

Wat neemt u mee naar het ziekenhuis?

  • Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).
  • Wij vragen u om bij uw thuisapotheek toestemming te geven om uw medicatiegegevens met ons te delen. Wanneer u geen toestemming heeft gegeven, verzoeken wij u bij iedere afspraak in het ziekenhuis een Actueel Medicatie Overzicht (AMO) mee te nemen. U kunt een AMO laten uitprinten door uw apotheek.

Het CTS-spreekuur

Gesprek met de neuroloog

Uw afspraak op het CTS-spreekuur begint met een gesprek met de neuroloog. De neuroloog stelt u allerlei vragen om een goed beeld te krijgen van uw situatie en uw klachten. Daarnaast onderzoekt de neuroloog de handen.

Echografie van de pols

Tijdens het gesprek met de neuroloog, wordt er een echo van uw pols gemaakt om de diagnose vast te stellen. Echografie is een snel en pijnloos onderzoek waarbij goed te zien is of de zenuw in de pols verdikt is.

In enkele gevallen is er nog een aanvullend EMG-onderzoek nodig om CTS met zekerheid vast te stellen. EMG is de afkorting voor elektromyogram. Met elektrische signalen wordt gekeken hoe de zenuw in de pols werkt. Dit onderzoek wordt soms als pijnlijk of gevoelig ervaren.

De neuroloog vertelt u meer over deze onderzoeken tijdens het spreekuur.

Mogelijke behandelingen

Nadat de diagnose CTS is vastgesteld, zijn er verschillende behandelingen mogelijk:

  • Afwachten;
  • Een pijnstillende en ontstekingsremmende injectie in de pols;
  • Het aanmeten van een polsspalk;
  • Een operatie.

Samen met de neuroloog bespreekt u wat in uw situatie de beste behandeling is.

Vaak is al direct een behandeling mogelijk. Een injectie in de pols en het aanmeten van een polsspalk kan meteen gedaan worden. Bij een operatie krijgt u een verwijzing voor de orthopeed. Aansluitend aan het CTS-spreekuur kunt u direct bij de balie van de polikliniek Orthopedie een afspraak maken voor het intakegesprek. De operatie vindt plaats in het Maasziekenhuis door specialisten van de Sint Maartenskliniek.

Meer informatie over de mogelijke behandeling kunt u lezen op de consultkaart Carpale Tunnelsyndroom van de Patiëntenfederatie Nederland.

Duur van het spreekuur

De afspraak op het CTS-spreekuur duurt ongeveer 20 minuten.

Als aanvullend onderzoek nodig is, kan dat direct aansluitend aan deze afspraak plaatsvinden. Ook de behandeling kan direct gestart worden. Alles bij elkaar bent u dan wat langer in het ziekenhuis.

Als er toch geen sprake is van CTS, is het soms nodig een vervolgafspraak op de polikliniek te maken voor uitgebreidere beoordeling.

Bericht van verhindering

Bent u op de afgesproken dag en tijdstip verhinderd, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek Neurologie op telefoonnummer 0485-84 53 90 om een nieuwe afspraak te maken. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen over het onderzoek, neemt u dan gerust contact op met de polikliniek Neurologie, op telefoonnummer 0485-84 53 90.