Maasziekenhuis Pantein Buiten
  1. Home
  2. Behandeling & onderzoek
  3. Autorijden na een beroerte
Patiëntenfolder

Autorijden na een beroerte

Kortgeleden heeft u een beroerte gehad (ook wel CVA genoemd). Dit is een verzamelnaam voor verschillende aandoeningen in de hersenen, namelijk een TIA, herseninfarct of een hersenbloeding. Een beroerte kan grote gevolgen hebben voor uw dagelijks leven. De gevolgen van een beroerte kunnen bijvoorbeeld van invloed zijn op uw rijvaardigheid, uw gezichtsvermogen en uw reactievermogen in het verkeer. Om weer te mogen autorijden na een beroerte gelden er een aantal wettelijke regels. In deze folder leest u wanneer u weer mag autorijden en hoe u daarvoor toestemming kunt krijgen van het Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR).

De regels die gelden zijn verschillend voor het besturen van een motorvoertuig voor uw beroep of voor privédoeleinden.

Privégebruik auto

Na een beroerte mag u twee weken niet autorijden (rijbewijzen A, B, BE). Dit geldt voor iedereen die een beroerte heeft gehad, ook als u geen uitvalsverschijnselen heeft gehad.

Wanneer u na twee weken geen lichamelijke of geestelijke beperkingen meer heeft die het autorijden beïnvloeden, mag u weer autorijden. Bij twijfel kunt u overleggen met uw neuroloog.

Als er na twee weken nog wel belemmeringen zijn zoals verlammingsverschijnselen, krachtsverlies, beperkingen in het zicht of verminderd reactievermogen, mag u in ieder geval drie maanden niet auto en/of motorrijden. Via het Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR) kunt u een Eigen verklaring invullen om toestemming te krijgen om weer te mogen rijden.

Beroepsbestuurder

Wanneer u voor uw beroep een auto, motor, vrachtwagen of bus bestuurt (rijbewijzen C, CE, D, DE), geldt dat u voor uw beroep vier weken geen motorvoertuig mag besturen.

Na deze vier weken moet u eerst gekeurd worden door een onafhankelijke arts voordat u weer mag rijden. Dit geldt ook als u geen uitvalsverschijnselen meer heeft.

Als de arts vaststelt dat er nog wel belemmeringen zijn zoals verlammingsverschijnselen, krachtsverlies, beperkingen in het zicht of verminderd reactievermogen, dan mag u in ieder geval drie maanden niet beroepsmatig een motorvoertuig besturen.

Via het Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR) kunt u een Eigen verklaring invullen om toestemming te krijgen om weer beroepsmatig te mogen rijden. Daarnaast is er ook een verklaring of een specialistisch rapport van een onafhankelijke arts nodig.

Het Centraal Bureau Rijvaardigheid

Melding

U moet altijd zelf bij het CBR melden dat u een beroerte heeft gehad. Wij doen dit niet voor u. Het is niet wettelijk verplicht om dit te melden. Wij raden u aan dit altijd wel te doen. Als u geen melding doet en u raakt bij een ongeval betrokken, kunt u problemen krijgen met uw autoverzekeraar.

Eigen verklaring

Om toestemming van het CBR te krijgen om weer te mogen autorijden, moet u een ‘Eigen verklaring’ invullen. U kunt het formulier aanvragen via uw gemeente of invullen via de website van het CBR. Hieraan zijn kosten verbonden. Kijk hiervoor op de website van uw gemeente of het CBR.

Bent u ouder dan 75 jaar? Dan heeft u de ‘Eigen Verklaring met Geneeskundig verslag’ nodig. Ook hieraan zijn kosten verbonden. Deze verklaring vult u met een arts, dit mag de huisarts zijn. De arts mag op dit formulier een aantekening maken met de aandoening die u heeft (gehad) en de eventuele klachten die u nog heeft.

Medische keuring

Het CBR beoordeelt uw eigen verklaring en bepaalt of u medisch gekeurd moet worden door een keuringsarts die bij het CBR is ingeschreven. Het CBR verwijst u naar een keuringsarts op basis van uw postcode.

Aan een medische keuring zijn kosten verbonden. Afhankelijk van uw aanvullende zorgverzekering kunt u (een deel van) de kosten vergoed krijgen. Informeert u bij uw zorgverzekeraar of u hiervoor in aanmerking komt.

Na deze medische keuring neemt het CBR een beslissing over uw rijvaardigheid en de duur daarvan.

Rijvaardigheidstest

Op basis van de medische keuring wordt soms nog een rijvaardigheidstest geadviseerd. Deze rijtest vindt plaats bij het CBR. Dit is geen rijexamen. In deze rijtest wordt de praktische rijgeschiktheid en de eventuele noodzaak van technische aanpassingen aan de auto vastgesteld.

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neemt u dan contact op met de CVA-verpleegkundige Jacqueline Arts, Bija Bouwers of Annemieke van Dijk. Op werkdagen is de CVA-verpleegkundige bereikbaar op telefoonnummer 0485-84 53 90 of via e-mail cvanazorg@pantein.nl.

Voor meer informatie over rijgeschiktheid kunt u ook terecht bij het Centraal Bureau Rijvaardigheid, www.cbr.nl.


Deze folder is gebaseerd op de wettelijke Regeling eisen geschiktheid 2000.


November 2021 – versie 3
NEU004

 

Specialismen