Project HoogRedement Hartrevalidatie wordt niet verlengd

maasziekenhuis
Publicatiedatum: 7 april 2017

Maasziekenhuis Pantein stopt met het aanbieden van HoogRendement Hartrevalidatie (HR2). Reden is dat verzekeraars onvoldoende vergoeden om deze unieke vorm van hartrevalidatie aan te blijven bieden.


Vergoeding onvoldoende

Het ziekenhuis heeft deze nieuwe vorm van hartrevalidatie de afgelopen tijd met zeer veel succes ingezet. Door de intensieve en langdurige begeleiding  en een intensief bewegingsprogramma van mensen met vaatproblemen wordt er een blijvende verandering van leefstijl (zowel qua voeding als beweging) bewerkstelligd. Dit zorgde voor goede resultaten en enthousiaste reacties van de deelnemers. Verzekeraars willen echter hun kosten verlagen en bieden onvoldoende vergoeding om het programma kostendekkend aan te bieden. Dit betekent dat stichting HR2 gaat stoppen met het programma. Hierdoor ziet het ziekenhuis zich genoodzaakt om dit  programma niet meer aan te bieden.

 

Actief blijven is belangrijk

Doordat het project wordt beëindigd, is het instromen van nieuwe deelnemers niet meer mogelijk. Ook voor de andere deelnemers moet helaas het programma ook worden beëindigd. Zij zijn hierover door het ziekenhuis geïnformeerd. Cardioloog H. Koornstra van het Maasziekenhuis vindt het jammer dat het succesvolle programma stopt en spreekt namens het HR2-team de hoop uit dat de deelnemers zelfstandig verder gaan met het programma en hun verandering van leefstijl. “Met het beschikbaar stellen van het informatiemateriaal en de hulpmiddelen willen wij hen motiveren en aansporen om een actief leven te blijven leiden.”