Maasziekenhuis versterkt financiële positie

header
Publicatiedatum: 4 oktober 2016

In het jaarlijkse onderzoek van adviesbureau BDO krijgt een aantal ziekenhuizen, waaronder het Maasziekenhuis, een lage score voor de financiële prestaties in 2015.


Forse kostenreductie

Het ziekenhuis herkent zich in het beeld dat door BDO over 2015 geschetst wordt. ‘Financieel gezien zitten we in een lastige tijd. Er verandert veel in de zorg en de financiële kaders zijn scherp. Voor Pantein, waar het Maasziekenhuis onderdeel vanuit maakt, was dit reden om in 2016 een forse kostenreductie van 10 miljoen euro en aanpassingen in de organisatie door te voeren. Door een plattere en meer eenvoudige organisatie werken we toe naar een gezonde bedrijfsvoering. Dat is een flinke operatie en heeft zijn tijd nodig om zichtbaar te worden in het resultaat’, aldus de Raad van Bestuur.

 

Belangrijk voor de regio

‘Ondanks de financiële uitdagingen slagen we er in om een zeer hoogwaardig aanbod van zorg in de regio neer te zetten. Van algemene zorg tot specialistische zorg dankzij een unieke samenwerking met veel verschillende partners. Zowel patiënten als zorgverzekeraars reageren positief op de samenwerking omdat hiermee dichtbij huis hele goede zorg wordt gerealiseerd. De komende periode richten we ons op verder herstel van de financiën. We betrekken stakeholders intensief bij acties die Pantein uitvoert voor het versterken van de financiële positie zodat we kwalitatief goede zorg in de regio blijven waarborgen.'