Heeft u een uitnodiging voor een afspraak?

Publicatiedatum: 15 april 2020

In de Brabantse ziekenhuizen, waaronder het Maasziekenhuis, is de dienstverlening de afgelopen periode anders verlopen. Veel consulten vonden telefonisch of via beeldcontact plaats. Sommige behandelingen of ingrepen moesten worden uitgesteld. Alleen patiënten met een vraag van spoedzorg konden behandeld worden.


De komende tijd zal de polikliniek geleidelijk weer meer patiënten ontvangen. We zullen de komende tijd als eerste de afspraken van patiënten inplannen die gezien de aard en urgentie van hun klachten of zorgvraag niet langer kunnen wachten. U hoeft hiervoor niet te bellen. Patienten die in het ziekenhuis worden verwacht, worden door het ziekenhuis benaderd.

 

Bij alle afspraken nemen we de geldende veiligheidsregels in acht die voor patiënten en zorgverleners van belang zijn, waaronder 1,5 meter afstand en handdesinfectie bij toegang tot het ziekenhuis. Voor het veilig en op een verantwoorde manier kunnen werken, hanteren we daarnaast de volgende werkwijze:

 

  • We verzoeken patiënten met coronagerelateerde klachten (hoesten, niezen, verkoudheid, kortademigheid of koorts) contact op te nemen met de betreffende poli, bij voorkeur 1 tot 2 dagen voor de afspraak.
  • Bij de ingang van het ziekenhuis krijgen patiënten vragen over mogelijke corona-klachten en wordt de temperatuur gemeten.
  • Patiënten wordt verzocht om in principe alleen te komen (indien de gezondheid dit toelaat) en pas 10 minuten voor de afspraaktijd plaats te nemen in de wachtkamer. 

  • Patiënten wordt gevraagd om meteen na afloop van de afspraak het ziekenhuis weer te verlaten, tenzij er direct nog een vervolgafspraak nodig is, bijvoorbeeld bloedafname.

  • De wachtruimtes en looproutes worden aangepast zodat de afstand van minimaal anderhalve meter aangehouden kan worden.
  • De poliklinieken worden daarnaast zodanig ingericht dat het personeel veilig kan werken.

 

Door samen zorgvuldig te zijn en de nodige voorzorgsmaatregelen in acht te nemen, doen we er alles aan om ieders veiligheid zo goed mogelijk te beschermen. Dank voor uw begrip en medewerking.