Medisch-inhoudelijke vragen

Ik zie een uitslag, maar heb nog niks van mijn arts gehoord, waarom niet?

Uw behandelaar neemt de uitslagen bij de volgende afspraak met u door. U bepaalt zelf of u uitslagen vooraf wilt bekijken. Het kan zijn dat er enige tijd overheen gaat voordat u hierover contact heeft met uw arts. De arts wacht vaak eerst alle uitslagen af en bespreekt deze soms ook nog met collega’s voordat hij/zij er met u contact over heeft. Er kan dus enige tijd zitten tussen de online zichtbaarheid van een uitslag en het moment dat u contact met uw arts hierover heeft. Als de uitslag heel dringend is, neemt de arts eerder contact met u op.

 

Ik begrijp niet wat er in mijn medisch dossier staat.

Als u de medische taal in uw dossier niet begrijpt of niet weet wat een uitslag betekent, dan kunt u uw behandelend arts vragen om uitleg. Noteer uw vraag en neem deze mee naar uw volgende afspraak.

 

Op de website van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC) vindt u ook uitleg over een groot aantal laboratoriumtesten.

 

Ik zie een uitslag en maak me hier zorgen over.

Als de uitslag heel dringend is, zal de arts u benaderen. Als u een vraag heeft over de uitslag kunt u deze bij de volgende afspraak stellen aan uw behandelend arts. Maakt u zich toch ernstig zorgen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling waar u onder behandeling bent.

 

Wat moet ik doen als bepaalde medische informatie in mijn dossier niet klopt?

De informatie die u op een USB-stick ontvangt, komt direct uit uw medisch dossier van het ziekenhuis. U ziet de laatst bij ons bekende gegevens. Soms verandert er informatie waar het ziekenhuis niet automatisch over geïnformeerd wordt. Vraag tijdens uw volgende afspraak bij uw arts om eventuele onjuiste feitelijke informatie te corrigeren.

 

Staat uw medische vraag niet in dit overzicht?

Noteer dan uw vraag en neem deze mee naar uw volgende afspraak.

 

Staat uw medische vraag niet in dit overzicht én is uw vraag dringend?

Dan kunt u contact opnemen met de afdeling waar u onder behandeling bent.

 

Terug naar Veelgestelde vragen