Kraamsuites

Bevallen is een bijzondere gebeurtenis. Soms is het om medische redenen beter of zelfs noodzakelijk om in het ziekenhuis te bevallen. Of misschien geeft u zelf de voorkeur aan bevallen in het ziekenhuis. Als u gaat bevallen in het Maasziekenhuis, dan wordt u opgenomen in een van onze kraamsuites. Hier proberen we de vertrouwde, huiselijke sfeer van thuis zoveel mogelijk te benaderen.

 

Gezinsgerichte zorg

De afdeling Moeder en kind kiest voor gezinsgerichte zorg (Family Centered Care). Dit betekent dat op onze afdeling de moeder en haar gezin centraal staan en dat de zorg naar het gezin toe komt. Alle zorg rondom de bevalling en de kraamperiode vindt plaats in één kamer in het ziekenhuis: in de kraamsuite. Moeder en kind blijven bij elkaar en u hoeft niet meer overgeplaatst te worden naar een andere afdeling.

 

Gezinsgerichte zorg betekent ook dat u en uw partner zich prettig voelen in de ziekenhuissituatie. Dat u, vergelijkbaar met thuis, de ruimte krijgt en neemt tot zelfzorg. U regelt zelf het bezoek en overlegt met de zorgverleners wanneer u welke zorg wilt.

 

Onze uitgangspunten zijn:

  • Het gezin staat centraal in de zorg rond de bevalling en de geboorte.
  • De hechting tussen ouders en kind wordt zoveel mogelijk bevorderd.
  • Alle zorg wordt met de ouders gepland en geëvalueerd.
  • Alle disciplines die betrokken zijn bij de zorg werken vanuit de gezinsgerichte zorgvisie.
  • De bevalling (met uitzondering van een keizersnede) en de periode daarna vinden plaats in de kraamsuite.