Fosfolipiden antistoffen

Naam analyse

Fosfolipiden antistoffen 

Synoniemen

 
Afnamemogelijkheden

Uitsluitend op poli bloedafname MZH 

Bij een aanvraag voor fosfolipiden antistoffen zowel een ACA als een Lupus anticoagulans bepalen.

Afnamemateriaal 4x Citraatbuis 2,7 mL [blauwe dop]
Afnamecondities Direct na afname naar lab 
Monstertype Citraat plasma
Minimale hoeveelheid monster 1,0 ml + 4,0 ml
Opslagcondities

Een citraatbuis afdraaien en invriezen (KV3) (voor ACA)

3 citraatbuizen direct afdraaien afpipetteren en nogmaals afdraaien(belangrijk) en op buis vermelden : voor lupus.

Direct invriezen -20°C [DV4]

opmerkingen

Bij “losse” aanvragen van AT III, ACA, Lupus anticoagulans, Prot. S, Prot. C, Fact. V Leiden of FII mutant altijd eerst door KC/TC contact op laten nemen met aanvrager. Het kan zijn dat er toch een trombofiliepakket moet worden aangevraagd.

Een uitzondering hierop is een aanvraag op fosfolipiden a.s. door de internisten, deze mag altijd zo afgenomen en opgestuurd worden. 
Waar wordt analyse gedaan CWZ KCL
Analysefrequentie

1 x per 4 weken

(doorlooptijd = +/- 42 dagen)

Referentiewaarde zie website CWZ

Voor meer informatie over de test zie www.nvkc.nl

 Informatie voor medewerkers laboratorium

Te gebruiken formulier extern lab Formulier CWZ KCL
Verzendcondities Bevroren verzenden 
Verzenden via

Bode ⇨ CWZ KCL in coolpack Sarstedt

 
Periodiek gecontroleerd  05-10-2020 [Ryanne Versteeg]